Bài 74 Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Bài 74 Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng trang 123 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Dưới dây là các hình vuông, hình tròn, hình tam giác mà bạn Nam cắt được:

a) Số?

Em ước lượng xem cả ba loại (hình tròn, hình vuông, hình tam giác), bạn Nam cắt tất cả được khoảng mấy chục hình rồi đếm lại.

Em ước lượng có tất cả khoảng  chục hình.

Em đến được có tất cả   hình.

b) Số?

HìnhHình vuôngHình trònHình tam giác
Số hình

 c) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hình nào có nhiều nhất?

A. Hình vuôngB. Hình trònC. Hình tam giác

Trả lời:

a) Em quan sát hình em thấy số hình đã được nhóm có 10 hình, số hình còn lại em ước lượng có thể xếp được thành 2 nhóm nữa. Vậy có 3 nhóm mỗi nhóm 10 hình vậy em ước lượng có 30 hình hay 3 chục hình.

Em thực hiện đếm lại em đếm được 28 hình. Vậy em điền như sau:

Em ước lượng có tất cả khoảng chục hình.

Em đến được có tất cả 28 hình.

b) Số?

Em đếm số lượng từng hình được kết quả như sau: hình vuông có 10 hình, hình tròn có 11 hình, hình tam giác có 7 hình.

Vậy em điền kết quả vào bảng như sau:

HìnhHình vuôngHình trònHình tam giác
Số hình10117

c) Em thấy: 7 < 10 < 11 nên số hình tròn nhiều nhất. 

Em khoanh vào B

2: Mai đã vẽ được 10 hình tròn, 9 hình vuông và 10 hình tam giác. Em hãy vẽ thêm các hình tròn, hình vuông, hình tam giác vào biểu đồ tranh sau cho thích hợp:

Trả lời:

Quan sát hình em thấy:

Hình tròn có 9 hình và Mai đã vẽ thêm 1 hình tròn để được 10 hình tròn.

Hình vuông có 7 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình vuông để được 9 hình vuông.

Hình tam giác có 8 hình và Mai đã vẽ thêm 2 hình tam giác để được 10 hình tam giác.

Ta được hình vẽ như sau:

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có 3 con thỏ chạy vào cả hai chuồng M và N, chuồng nào cũng có thỏ.

 Khả năng nào xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a) Chuồng  M có 2 con thỏ.

A. Có thể

B. Không thể

C. Chắc chắn

 b) Chuồng N có 3 con thỏ.

A. Có thể

B. Không thể

C. Chắc chắn

 c) Chuồng N  có ít nhất 1 con thỏ.

A. Có thể

B. Không thể

C. Chắc chắn

 Trả lời: 

Có 3 con thỏ chạy vào cả hai chuồng M và N , chuồng nào cũng có thỏ, nên chắc chắn một chuồng sẽ có 2 con và 1 chuồng có 1 con.

 Vậy em chọn đáp án như sau:

a) Chuồng M có 2 cái thỏ.

Em chọn A. Có thể

 b) Chuồng N  có 3 con thỏ là không thể vì nếu chuồng N có 3 con thì chuồng M sẽ không có con nào.

Em chọn C. Không thể

 c) Chuồng N có ít nhất 1 con thỏ là chắc chắn vì đề bài cho mỗi chuồng đều có thỏ nên ít nhất mỗi chuồng có 1 con.

Em chọn C. Chắc chắn.

Bài 74 Ôn tập kiểm đếm

Xem bài giải trước: Bài 73. Ôn tập đo lường
Xem bài giải tiếp theo: Bài 75. Ôn tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x