Bài 69 Luyện tập chung

Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dưới đây là đồng hồ chỉ thời gian bắt đầu của 4 môn học trong buổi sáng.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Sáng nay, Rô-bốt sẽ học 4 môn: Đạo đức, Toán, Tiếng Việt và Mĩ thuật. Biết môn Toán bắt đầu sớm nhất và môn Đạo đức học vào tiết cuối cùng. Rô-bốt học Mĩ thuật sau khi học Tiếng Việt. Hỏi Rô-bốt bắt đầu mỗi môn học vào lúc mấy giờ?

Đạo đức: ……… giờ ……. phút.

Tiếng Việt: ……… giờ …….. phút.

Toán: …….. giờ ……… phút.

Mĩ thuật: ……… giờ ……… phút.

Lời giải:

Đạo đức: 10 giờ 20 phút. (vì môn Đạo đức học vào tiết cuối cùng)

Tiếng Việt: 8 giờ 40 phút. (vì học Tiếng Việt trước sau đó học Mĩ thuật)

Toán: 8 giờ 0 phút. (vì môn Toán bắt đầu sớm nhất)

Mĩ thuật: 9 giờ 40 phút. (vì học Mĩ thuật sau khi học Tiếng Việt)

2: Quan sát tờ lịch tháng 6 rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

a) Một túi bánh mì có hạn sử dụng là 4 ngày kể từ ngày sản xuất. Mai đã mua 1 túi bánh mì có ghi ngày sản xuất là ngày 8 tháng 6.

Vậy hạn sử dụng của túi bánh mì đó là ngày ….. tháng …..

b) Một hộp cà phê hoà tan có 10 gói. Mỗi ngày bố của Mai đều pha 1 gói cà phê. Bố đã mở hộp cà phê đó vào thứ Năm của tuần thứ hai. Bố sẽ mở hộp cà phê tiếp theo vào ngày …….. tháng ………

c) Gia đình Mai đã lên kế hoạch đi chơi vào ngày 26 tháng 6. Nhưng vì lịch công tác đột xuất của bố mà gia đình phải dời kế hoạch đó sang ngày Chủ nhật của tuần kế tiếp, đó là ngày ………. tháng …………

Lời giải:

a) Một túi bánh mì có hạn sử dụng là 4 ngày kể từ ngày sản xuất. Mai đã mua 1 túi bánh mì có ghi ngày sản xuất là ngày 8 tháng 6. Vậy hạn sử dụng của túi bánh mì đó là ngày 11 tháng 6.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

b) Một hộp cà phê hoà tan có 10 gói. Mỗi ngày bố của Mai đều pha 1 gói cà phê. Bố đã mở hộp cà phê đó vào thứ Năm của tuần thứ hai. Bố sẽ mở hộp cà phê tiếp theo vào ngày 19 tháng 6.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

c) Gia đình Mai đã lên kế hoạch đi chơi vào ngày 26 tháng 6. Nhưng vì lịch công tác đột xuất của bố mà gia đình phải dời kế hoạch đó sang ngày Chủ nhật của tuần kế tiếp, đó là ngày 3 tháng 7.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mẹ đưa Nam đi mua sách. Nam đã chọn một cuốn sách về khoa học. Mẹ đã đưa cho người bán 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng. Sau đó, người bán đưa lại cho mẹ 5 000 đồng tiền thừa.

Cuốn sách đó có giá …. đồng.

Lời giải:

Tổng số tiền mẹ đưa NAm là: 20 000 + 20 000 + 10 000 = 50 000 đồng.

Cuốn sách đó có giá là: 50 000 – 5 000 = 45 000 đồng.

Em điền như sau:

Cuốn sách đó có giá 45 000 đồng.

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 4 giờ = ……. phút

b) 4 giờ 30 phút = ……. phút

Lời giải:

Ta biết: 1 giờ = 60 phút.

a) 4 giờ = 240 phút (60 x 4 = 240)

b) 4 giờ 30 phút = 270 phút (240 + 30 = 270)

5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dưới đây là đồng hồ chỉ thời gian lúc Rô-bốt bắt đầu rời khỏi nhà và lúc Rô-bốt đến sân bóng.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Rô-bốt đi từ nhà đến sân bóng hết …………… phút.

Lời giải:

Rô-bốt rời khỏi nhà lúc 5 giờ 17 phút và đến sân bóng lúc 5 giờ 23 phút.

5 giờ 23 phút – 5 giờ 17 phút = 6 phút

Vậy Rô-bốt đi từ nhà đến sân bóng hết 6 phút

Tiết 2

1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Sáng thứ Hai, Rô-bốt có ba môn học là: Toán, Âm nhạc và Tiếng Anh. Dưới đây là thời gian mà Rô-bốt đang tham gia học các môn học đó.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Rô-bốt học môn ……………. sau cùng.

b) Chiều thứ Hai, Rô-bốt có ba môn học là: Toán, Tiếng Việt và Giáo dục thể chất. Dưới đây là thời gian mà Rô-bốt đang tham gia học các môn học đó.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Rô-bốt học môn ……………. đầu tiên.

Lời giải:

a) Thời gian lần lượt trên từng đồng hồ là:
Âm nhạc: 9 giờ 40 phút.
Tiếng Anh: 10 giờ 20 phút
Toán: 8 giờ 40 phút.
Vậy em điền được:

Rô-bốt học môn Tiếng Anh sau cùng.

b) Thời gian lần lượt trên từng đồng hồ là:
Môn toán: 2 giờ 30 phút.
Giáo dục thể chất: 3 giờ 30 phút
Tiếng Việt: 1 giờ 50 phút.
Vậy em điền được:

Rô-bốt học môn Tiếng Việt đầu tiên.

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mai mua 2 cái bút chì và 1 cục tẩy hết 13 000 đồng. Việt mua 1 cái bút chì và 1 cục tẩy như thế hết 8 000 đồng.

Vậy: 1 cái bút chì có giá là ……… đồng, 1 cục tẩy có giá là ………. đồng.

Lời giải:

Mai mua: 2 cái bút chì +1 cục tẩy = 13 000 đồng.

Việt mua: 1 cái bút chì +1 cục tẩy = 8 000 đồng.

Mai mua hơn Việt 1 cây bút chì.

Số tiền Mai mua hơn Việt 13 000 – 8 000 = 5 000 đồng.

Tức là cây bút chì có giá 5 000 đồng.

Do đó cục tẩy có giá: 8 000 – 5 000 = 3 000 đồng.

Em điền:

Vậy: 1 cái bút chì có giá là 5 000 đồng, 1 cục tẩy có giá là 8 000 – 5 000 = 3 000 đồng.

3: Quan sát tờ lịch tháng 7 rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 69 Luyện tập chung trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

a) Mai học bơi vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Vậy trong tháng 7, Mai học bơi vào các ngày ………………..

b) Vào ngày 20 tháng 7, gia đình Nam hoàn thành chuyến đi xuyên Việt kéo dài 10 ngày.

Vậy gia đình Nam bắt đầu chuyến đi đó vào ngày …………………….

Lời giải:

a) Mai học bơi vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Vậy trong tháng 7, Mai học bơi vào các ngày 5, 12, 19, 26.

Bumbii trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

b) Vào ngày 20 tháng 7, gia đình Nam hoàn thành chuyến đi xuyên Việt kéo dài 10 ngày.

Vậy gia đình Nam bắt đầu chuyến đi đó vào ngày 11.

Bumbii trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

4: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Mai sinh ngày 23 tháng 4 và Việt sinh ngày 13 tháng 4. Biết năm nay, sinh nhật của Việt là một ngày Chủ nhật.

Vậy năm nay, sinh nhật của Mai là thứ …………..

Lời giải:

Việt sinh ngày 13 tháng 4, Mai sinh ngày 23 tháng 4 tức là hai bạn sinh nhật cách nhau 10 ngày. Biết năm nay, sinh nhật của Việt là một ngày Chủ nhật. 10 ngày sau hay 1 tuần và 3 ngày sau là sinh nhật của Mai. Một tuần sau là chủ nhật, thêm 3 ngày nữa tức là thứ Tư.

Vậy năm nay, sinh nhật của Mai là thứ .

Tiết 3

1: Khoanh vào chữ đặt dưới câu trả lời đúng.

a) Bây giờ là 8 giờ. Một giờ trước, trọng tài đã thổi còi bắt đầu hiệp 1 của trận bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Hỏi đồng hồ nào chỉ lúc trận đấu bắt đầu?

Bumbii trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

b) 30 phút trước là 2 giờ 15 phút, các bạn lớp 3A bắt đầu làm bài kiểm tra cuối học kì 2. Hỏi đồng hồ nào chỉ thời điểm bây giờ?

Bumbii trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

Lời giải:

a) Bây giờ là 8 giờ. Một giờ trước là 8 giờ – 1 giờ = 7 giờ.
Em khoanh vào B

b) 30 phút trước là 2 giờ 15 phút, vậy bây giờ là 2 giờ 15 phút + 30 phút = 2 giờ 45 phút.
Em khoanh vào D

2: Viết số thích hơp vào chỗ chấm.

a) 3 giờ 20 phút = …….. phút

b) 1 tuần 3 ngày = …….. ngày

c) 2 ngày 6 giờ = …….. giờ

d) 1 năm 4 tháng = …….. tháng

Lời giải:

Ta có:

1 năm = 12 tháng.
1 tuần = 7 ngày.
1 ngày = 24 giờ.
1 giờ = 60 phút.

Em điền:

a) 3 giờ 20 phút = 200 phút (60 x 3 + 20 = 200)

b) 1 tuần 3 ngày = 10 ngày ( 7 + 3 = 10)

c) 2 ngày 6 giờ = 54 giờ (24 x 2 + 6 = 54)

d) 1 năm 4 tháng = 16 tháng (12 + 4 = 16)

3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Gia đình Nam dự định về quê thăm ông bà vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 11, nhưng hôm đó ông bà đi du lịch. Vì vậy, gia đình Nam đã lùi kế hoạch lại 1 tuần. Sau đó, vì ảnh hưởng của bão mà gia đình Nam phải lùi kế hoạch thêm 1 tuần nữa và họ về thăm ông bà vào Chủ nhật của tuần đó.

Vậy gia đình Nam về quê thăm ông bà vào ngày ……… tháng ……….

Lời giải:

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 11 lùi 1 tuần (tức lùi 7 ngày) là thứ Bảy ngày 13 tháng 11. Sau đó, lùi thêm 1 tuần (tức 7 ngày nữa) là thứ Bảy ngày 20 tháng 11 và họ về thăm ông bà vào Chủ nhật của tuần đó tức ngày 21 tháng 11.

Vậy gia đình Nam về quê thăm ông bà vào ngày 21 tháng 11.

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bây giờ, bốn chiếc đồng hồ treo tường tại một cửa hàng hiển thị thời gian như hình bên:

Bumbii trang 85 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

Biết trong số đó có:

– Một đồng hồ chạy đúng giờ.

– Một đồng hồ chạy chậm 5 phút.

– Một đồng hồ chạy nhanh 5 phút.

– Một đồng hồ bị hết pin từ hôm qua.

Hỏi bây giờ là mấy giờ?

A. 4 giờ 25 phút

B. 4 giờ 15 phút

C. 8 giờ 55 phút

D. 4 giờ 20 phút

Lời giải:

Em khoanh vào đồng hồ D 4 giờ 20 phút vì khi đó đồng hồ B chạy chậm 5 phút (4 giờ 15 phút), đồng hồ A chạy nhanh 5 phút (4 giờ 25 phút), đồng hồ C bị hết pin từ hôm qua lúc 9 giờ 55 phút.
Bài 69 Luyện tập chung Bài 69 Luyện tập chung Bài 69 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 68 Tiền Việt Nam
Xem bài giải tiếp theo: Bài 70 Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x