Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: a) Số?

Trong hình bên có:

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

…. góc không vuông đỉnh B;

…. góc không vuông đỉnh A;

…. góc vuông.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong hình vẽ trên:

– Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm …;

– Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm …;

– Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm …;

– Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm ….

Lời giải:

a) Em dùng ê ke để đo góc và điền như sau:

Hình bên có:

2 góc không vuông đỉnh B (là ABK và CBK)

3 góc không vuông đỉnh A (là BAE, BAK, KAE)

11 góc vuông (là: 1 ở đỉnh B (ABC), 4 ở đỉnh K (AKB, CKB, AKI, CKI), 4 ở đỉnh I (EIK, DIK,EIH, DIH), 2 ở đỉnh H (MHI, NHI).

b) Em dùng thước thẳng, hoặc đếm ô vuông để biết độ dài các đoạn thẳng và điền như sau:

Trong hình vẽ trên:

– Trung điểm của đoạn thẳng AC là điểm K (vì KA = KC và bằng 4 ô vuông nhỏ).

– Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm I (vì IE = ID và bằng 3 ô vuông nhỏ).

– Trung điểm của đoạn thẳng BH là điểm K (vì KB = KH và bằng 4 ô vuông nhỏ).

– Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm H (vì HM = HN và bằng 4 ô vuông nhỏ).

2: Vẽ hình (theo mẫu).

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

Lời giải:

Em quan sát từng hình, đếm ô vuông, dùng bút chì chấm các đỉnh sau đó nối các đỉnh lại với nhau tạo thành hình theo như mẫu.

3: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp.

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: …………..

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: ……………

c) Đường kính AB gấp ……… lần bán kính OB.

Lời giải:

a) Các đường kính của hình tròn có trong hình bên là: AB và CD.

b) Các bán kính của hình tròn có trong hình bên là: OA, OB, OC, OD, OE.

c) Đường kính AB gấp 2 lần bán kính OB.

4: Số?

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Trong hình trên có:

…. khối lập phương nhỏ; ….. khối trụ; …. khối cầu.

Lời giải:

Trong hình bên: khối hình trên cao là khối cầu, kế dưới là 2 khối trụ, các hình còn lại là khối lập phương. Em đếm và điền như sau:

Trong hình bên có:

20 khối lập phương nhỏ; 2 khối trụ; 1 khối cầu.

5: Số?

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Người ta xếp các khối gỗ dạng khối lập phương nhỏ thành khối hộp chữ nhật (như hình vẽ) rồi sơn màu xanh tất cả các mặt bên ngoài.

Trong hình bên có:

a) …. khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) …. khối gỗ được sơn 2 mặt.

Lời giải:

Các khối lập phương nhỏ ở các đỉnh của khối hộp chữ nhật sẽ được sơn 3 mặt. Các khối lập phương nhỏ còn lại chỉ được sơn 2 mặt. Như vậy em đếm và điền như sau:

Trong hình bên có:

a) 8 khối gỗ được sơn 3 mặt.

b) 8 khối gỗ được sơn 2 mặt.

Tiết 2

1: a) Viết tiếp vão chỗ chấm cho thích hợp

Bumbii Bài 43: Ôn tập hình học và đo lường trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: …………… = …….

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Cả 3 quả xoài cân nặng: …. g.

Lời giải:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 35mm + 35mm + 35mm = 105 mm, hay 35 x 3 = 105 mm.

b) Vì 2 đĩa cân thăng bằng nên: 3 quả xoài và quả cân 200 g cân nặng là: 500 + 500 = 1 000 (g).

Vậy 3 quả xoài cân nặng: 1000 – 200 = 800 g.

2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả thích hợp.

a) Hộp bút dày khoảng:

A. 15 cm

B. 15 mm

C. 15 dm

Bumbii trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

b) Cái bút bi cân nặng khoảng:

A. 8g

B. 80g

C. 8kg

Bumbii trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

c) Một bát đầy nước có khoảng:

A. 2 l nước

B. 20 ml nước

C. 200 ml nước

Bumbii trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

d) Em nên uống nước ở nhiệt độ khoảng:

A. 25 °C

B. 70 °C

C. 100 °C

Lời giải:

a) Hộp bút dày khoảng 15mm.

Khoanh vào đáp án B.

b) Cái bút bi cân nặng khoảng 8g.

Khoanh vào đáp án A.

c) Một bát (chén) đầy nước có khoảng 200 ml nước.

Khoanh vào đáp án C.

d) Em nên uống nước ở nhiệt độ khoảng 25 °C.

Khoanh vào đáp án A.

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 550 mm + 260 mm = …    

180 mm × 4 = …

732 mm – 32 mm = …      

720 mm : 8 = …

b) 327 ml + 400 ml = …     

150 ml × 6 = …

1000 ml – 300 ml =…      

700 ml : 7 = …

c) 270g + 538g = …      

240g ×3 = …

730g – 430g =…        

960g: 6 =…

Lời giải:

a) 550 mm + 260 mm = 810 mm   

180 mm × 4 = 720 mm

732 mm – 32 mm = 700 mm     

720 mm : 8 = 90 mm

b) 327 ml + 400 ml = 727 ml     

150 ml × 6 = 900 ml

1000 ml – 300 ml = 700ml      

700 ml : 7 = 100 ml

c) 270g + 538g = 808g       

240g × 3 = 720g

730g – 430g = 300g         

960g : 6 = 16g

4: Một gói mì tôm cân nặng 75g, một hộp ngũ cốc cân nặng 500g. Hỏi 5 gói mì tôm và một hộp ngũ cốc cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

5 gói mì tôm cân nặng số gam là:

5 × 75 = 375 (g)

5 gói mì tôm và một hộp ngũ cốc cân nặng số gam là:

375 + 500 = 875 (g)

Đáp số: 875 gam.

5: Có cái cân hai đĩa, một quả cân 5kg và một quả cân 2kg. Hỏi làm thế nào lấy được 3kg gạo từ một bao gạo to?

Bumbii trang 109 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

Lời giải:

Một bên đĩa cân ta đặt quả cân 5 kg.

Bên đĩa cân còn lại ta đặt quả cân 2 kg.

Để hai đĩa cân thăng bằng ta cần thêm 3 kg gạo ở đĩa có quả cân 2 kg. Ta lấy gạo từ bao to cho lên đĩa. Bao giờ thấy đồng hồ kim chỉ cân bằng tức là đã lấy đủ 3kg gạo.

Bài 43: Ôn tập hình học Bài 43: Ôn tập hình học

Xem bài giải trước: Bài 42: Ôn tập biểu thức số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 44: Ôn tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x