Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Chương 1 – Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế trang 22 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống.

1.26. Tìm x biết:

a) \(x+0,25=\displaystyle\frac{1}{2};\)

b) \(x-\left(-\displaystyle\frac{5}{7}\right)=\displaystyle\frac{9}{14}.\)

Giải

a) \(x+0,25=\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(x=\displaystyle\frac{1}{2}-0,25\)

\(x=0,5-0,25\)

\(x=0,25\)

Vậy \(x=0,25.\)

b) \(x-\left(-\displaystyle\frac{5}{7}\right)=\displaystyle\frac{9}{14}\)

\(x=\displaystyle\frac{9}{14}+\left(-\displaystyle\frac{5}{7}\right)\)

\(x=\displaystyle\frac{9}{14}+\left(-\displaystyle\frac{10}{14}\right)\)

\(x=-\displaystyle\frac{1}{14}\)

Vậy \(x=-\displaystyle\frac{1}{14}.\)

\(\)

1.27. Tìm x biết:

a) \(x-\left(\displaystyle\frac{5}{4}-\displaystyle\frac{7}{5}\right)=\displaystyle\frac{9}{20};\)

b) \(9-x=\displaystyle\frac{8}{7}-\left(-\displaystyle\frac{7}{8}\right).\)

Giải

a) \(x-\left(\displaystyle\frac{5}{4}-\displaystyle\frac{7}{5}\right)=\displaystyle\frac{9}{20}\)

\(x-\left(\displaystyle\frac{25}{20}-\displaystyle\frac{28}{20}\right)=\displaystyle\frac{9}{20}\)

\(x-\displaystyle\frac{-3}{20}=\displaystyle\frac{9}{20}\)

\(x=\displaystyle\frac{9}{20}+\displaystyle\frac{-3}{20}\)

\(x=\displaystyle\frac{6}{20}=\displaystyle\frac{3}{10}\)

Vậy \(x=\displaystyle\frac{3}{10}.\)

b) \(9-x=\displaystyle\frac{8}{7}-\left(-\displaystyle\frac{7}{8}\right)\)

\(9-x=\displaystyle\frac{64}{56}-\left(-\displaystyle\frac{49}{56}\right)\)

\(9-x=\displaystyle\frac{113}{56}\)

\(x=9-\displaystyle\frac{113}{56}\)

\(x=\displaystyle\frac{504}{56}-\displaystyle\frac{113}{56}\)

\(x=\displaystyle\frac{391}{56}\)

Vậy \(x=\displaystyle\frac{391}{56}.\)

\(\)

1.28. Tính một cách hợp lí.

a) \(-1,2 + (-0,8) + 0,25 + 5,75-2021;\)

b) \(-0,1+\displaystyle\frac{16}{9}+11,1+\displaystyle\frac{-20}{9}.\)

Giải

a) \(-1,2 + (-0,8) + 0,25 + 5,75-2021\)

\(=[(-1,2) + (-0,8)] + (0,25 + 5,75)-2021\)

\(=-2+1-2021=2022.\)

b) \(-0,1+\displaystyle\frac{16}{9}+11,1+\displaystyle\frac{-20}{9}\)

\(=(-0,1+11,1)+\left(\displaystyle\frac{16}{9}+\displaystyle\frac{-20}{9}\right)\)

\(=11-\displaystyle\frac{4}{9}\)

\(=\displaystyle\frac{99}{9}+\displaystyle\frac{-4}{9}\)

\(=\displaystyle\frac{95}{9}.\)

\(\)

1.29. Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) \(\displaystyle\frac{17}{11}-\left(\displaystyle\frac{6}{5}-\displaystyle\frac{16}{11}\right)+\displaystyle\frac{26}{5};\)

b) \(\displaystyle\frac{39}{5}+\left(\displaystyle\frac{9}{4}-\displaystyle\frac{9}{5}\right)-\left(\displaystyle\frac{5}{4}+\displaystyle\frac{6}{7}\right).\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{17}{11}-\left(\displaystyle\frac{6}{5}-\displaystyle\frac{16}{11}\right)+\displaystyle\frac{26}{5}\)

\(=\displaystyle\frac{17}{11}-\displaystyle\frac{6}{5}+\displaystyle\frac{16}{11}+\displaystyle\frac{26}{5}\)

\(=\left(\displaystyle\frac{17}{11}+\displaystyle\frac{16}{11}\right)+\left(-\displaystyle\frac{6}{5}+\displaystyle\frac{26}{5}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{33}{11}+\displaystyle\frac{20}{5}=3+4=7.\)

b) \(\displaystyle\frac{39}{5}+\left(\displaystyle\frac{9}{4}-\displaystyle\frac{9}{5}\right)-\left(\displaystyle\frac{5}{4}+\displaystyle\frac{6}{7}\right)\)

\(=\displaystyle\frac{39}{5}+\displaystyle\frac{9}{4}-\displaystyle\frac{9}{5}-\displaystyle\frac{5}{4}-\displaystyle\frac{6}{7}\)

\(=\left(\displaystyle\frac{39}{5}-\displaystyle\frac{9}{5}\right)+\left(\displaystyle\frac{9}{4}-\displaystyle\frac{5}{4}\right)-\displaystyle\frac{6}{7}\)

\(=\displaystyle\frac{30}{5}+\displaystyle\frac{4}{4}-\displaystyle\frac{6}{7}=6+1-\displaystyle\frac{6}{7}\)

\(=7-\displaystyle\frac{6}{7}=\displaystyle\frac{49}{7}-\displaystyle\frac{6}{7}=\displaystyle\frac{43}{7}.\)

\(\)

1.30. Để làm một cái bánh, cần \(2\displaystyle\frac{3}{4}\) cốc bột. Lan đã có \(1\displaystyle\frac{1}{2}\) cốc bột. Hỏi Lan cần bao nhiêu cốc bột nữa để vừa đủ làm được một cái bánh?

Giải

Lan cần thêm số cốc bột là:

\(2\displaystyle\frac{3}{4}-1\displaystyle\frac{1}{2} = \displaystyle\frac{11}{4}-\displaystyle\frac{3}{2}\) \(= \displaystyle\frac{11}{4}-\displaystyle\frac{6}{4} = \displaystyle\frac{5}{4}\) (cốc bột)

Vậy bạn Lan cần thêm \(\displaystyle\frac{5}{4}\) cốc bột.

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Xem bài giải tiếp theo: Luyện tập chung trang 24

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x