Luyện tập chung

Chương 1 – Luyện tập chung trang 24 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống.

1.31. Tìm x, biết:

a) \(2x+\displaystyle\frac{1}{2}=\displaystyle\frac{7}{9};\)

b) \(\displaystyle\frac{3}{4}-6x=\displaystyle\frac{7}{13}.\)

Giải

a) \(2x+\displaystyle\frac{1}{2}=\displaystyle\frac{7}{9}\)

\(2x=\displaystyle\frac{7}{9}-\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(2x=\displaystyle\frac{14}{18}-\displaystyle\frac{9}{18}\)

\(2x=\displaystyle\frac{5}{18}\)

\(x=\displaystyle\frac{5}{18}:2\)

\(x=\displaystyle\frac{5}{18}.\displaystyle\frac{1}{2}\)

\(x=\displaystyle\frac{5}{36}.\)

b) \(\displaystyle\frac{3}{4}-6x=\displaystyle\frac{7}{13}\)

\(6x=\displaystyle\frac{3}{4}-\displaystyle\frac{7}{13}\)

\(6x=\displaystyle\frac{39}{52}-\displaystyle\frac{28}{52}\)

\(6x=\displaystyle\frac{11}{52}\)

\(x=\displaystyle\frac{11}{52}:6\)

\(x=\displaystyle\frac{11}{52}.\displaystyle\frac{1}{6}\)

\(x=\displaystyle\frac{11}{312}.\)

\(\)

1.32. Diện tích mặt nước của một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Giải

Ta có: \(3,71.10^{11} = 3,71.10^{10}.10 = 37,1.10^{10}\)

\(8,264.10^9 = 0,8264.10.10^9 = 0,8264.10^{10}\)

Do \(0,8264 < 1,56 < 1,896 < 2,57 < 3,17\) \(< 5,8 < 6,887 < 8,21 < 37,1\)

Suy ra \(8,264.10^9 < 1,56.10^{10} < 1,896.10^{10}\) \(< 2,57.10^{10} < 3,17.10^{10}< 5,8.10^{10} < 6,887.10^{10}\) \(< 8,21.10^{10} < 3,71.10^{11}.\)

Vậy diện tích các hồ trên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Nicaragua; Vostok; Ontario; Erie; Baikal; Michigan; Victoria; Superior; Caspian.

\(\)

1.33. Tính một cách hợp lí.

a) \(A = 32,125-(6,325 + 12,125)-(37 + 13,675);\)

b) \(B = 4,75+\left(\displaystyle\frac{-1}{2}\right)^3+0,5^2-3.\displaystyle\frac{-3}{8};\)

c) \(C = 2021,2345\ .\ 2020,1234+2021,2345\)\(.(-2020,1234).\)

Giải

a) \(A = 32,125-(6,325 + 12,125)-(37 + 13,675)\)

\(A = 32,125-6,325-12,125-37-13,675\)

\(A = (32,125-12,125)-(6,325 + 13,675)-37\)

\(A = 20-20-37\)

\(A = -37.\)

b) \(B = 4,75 + \left(\displaystyle\frac{-1}{2}\right)^3 + 0,5^2-3.\displaystyle\frac{-3}{8}\)

\(B = 4,75 + \left(\displaystyle\frac{-1}{8}\right) + {\left(\displaystyle\frac{1}{2}\right)^2} + \displaystyle\frac{9}{8}\)

\(B = \displaystyle\frac{19}{4} + \left(\displaystyle\frac{-1}{8}\right) + \displaystyle\frac{1}{4} + \displaystyle\frac{9}{8}\)

\(B = \left(\displaystyle\frac{19}{4} + \displaystyle\frac{1}{4}\right) + \left(\displaystyle\frac{{-1}}{8} + \displaystyle\frac{9}{8}\right)\)

\(B = \displaystyle\frac{20}{4} + \displaystyle\frac{8}{8} = 5 + 1 = 6.\)

c) \(C = 2021,2345\ .\ 2020,1234 + 2021,2345\) \(. (-2020,1234)\)

\(C = 2021,2345 . [2020,1234 + (-2020,1234)]\)

\(C = 2021,2345 . 0 = 0.\)

\(\)

1.34. Đặt một cặp dấu ngoặc “()” để được biểu thức đúng.

\(\hspace{2cm} 2,2-3,3 + 4,4-5,5 = 0.\)

Giải

Ta đặt cặp dấu ngoặc “()” như sau:

\(2,2-(3,3 + 4,4-5,5) = 0.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Xem bài giải tiếp theo: Bài tập cuối chương I

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x