Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Thuyền trưởng tìm được một chiếc hòm đựng rất nhiều đồng vàng. Thuyền phó tìm được chiếc hòm đựng 548 đồng vàng, nhiều gấp 2 lần số đồng vàng mà thuyền trưởng tìm được. Hỏi thuyền trưởng tìm được bao nhiêu đồng vàng?

Lời giải:

Em trình này như sau:

Bài giải

Số đồng vàng thuyền trưởng tìm được là:

548 : 2 = 274 (đồng vàng)

Đáp số: 274 đồng vàng.

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Thực hiện phép tính chia, ta được:

a) 124 : 4 = 31.

b) 702 : 9 = 78.

c) 384 : 6 = 64.

d) 343 : 7 = 49.

Vậy ta điền số vào chỗ chấm như sau:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Rô-bốt đã điền 4 trong 5 số: 2, 4, 5, 124, 155 vào các ô trống ở hình bên để được so sánh đúng.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Hỏi Rô-bốt có thể viết những số nào vào ô trống cuối cùng?

A. 2 hoặc 4

B. 4 hoặc 5

C. 2 hoặc 5

D. 124 hoặc 155

Lời giải:

Chọn 4 trong 5 số để lập ra 2 cặp số có thương bằng nhau.

Ta có: 124 : 4 = 31; 155 : 5 = 31.

Do đó 124 : 4 = 155 : 5.

Vậy ta điền vào ô trống như sau:

Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Hoặc là:

Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Rô-bốt có thể viết những số 4 hoặc 5 vào ô trống cuối cùng.

Chọn đáp án B.

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính.

250 : 2      407 : 4     210 : 7

Lời giải:

Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

2: Hôm qua là ngày cuối tuần nên cửa hàng bánh rất đông khách. Họ bán được 450 cái bánh. Hôm nay là ngày đi làm, nên số bánh bán được giảm đi 5 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay cửa hàng bán được bao nhiêu cái bánh?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Hôm nay cửa hàng bán được số cái bánh là:

450 : 5 = 90 (cái bánh)

Đáp số: 90 cái bánh.

3: Đ, S?

Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9
Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

Lời giải:

Em tự đặt tính và tính rồi so sánh với đề bài để ghi Đ, S như sau:

Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11
Bumbii trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H12

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H13

Số nào dưới đây thích hợp để điền vào dấu “?” trong hình trên?

A. 80

B. 800

C. 400

D. 440

Lời giải:

Quan sát hình em thấy:

Hình thứ nhất có 4 hình vuông nhỏ tương đương với số 40, tức là mỗi một hình vuông nhỏ tương ứng với 10 đơn vị.

Hình thứ hai có 6 hình tròn nhỏ tương đương với 600, tức là mỗi một hình tròn nhỏ tương ứng với 100 đơn vị.

Hình cuối có 4 hình tròn và 4 hình vuông nên số thích hợp điền vào dấu “?” là: 400 + 40 = 440.

Em khoanh vào D.

Tiết 3

1: Đặt tính rồi tính.

317 : 3      625 : 5     125 : 6

Lời giải:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H14

2: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 240 : 4 = ? Nhẩm: 24 chục : 4 = 6 chục. Vậy 240 : 4 = 60

270 : 3 = ……     
450 : 9 = ……    
360 : 6 = ……

Lời giải:

270 : 3 = …… Nhẩm: 27 chục : 3 = 9 chục. Vậy 270 : 3 = 90.

450 : 9 = …… Nhẩm: 45 chục : 49 = 5 chục. Vậy 450 : 9 = 50.

360 : 6 = …… Nhẩm: 36 chục : 6 = 6 chục. Vậy 360 : 6 = 60.

3: Bác gấu vừa thu hoạch được 930 ml mật ong. Bác đã chia đều lượng mật ong đó vào 3 cái hũ. Hỏi mỗi hũ chứa bao nhiêu mi-li-lít mật ong?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Mỗi hũ chứa số mi-li-lít mật ong là:

930 : 3 = 310 (mi-li-lít)

Đáp số: 310 mi-li-lít.

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Mỗi vận động viên A, B, C vừa hoàn thành 3 lượt bắn cung. Kết quả và số điểm mà họ nhận được như sau:

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H15

Số điểm mà vận động viên C nhận được là:

A. 500 điểm

B. 450 điểm

C. 400 điểm

Lời giải:

Quan sát hình em thấy:

Hình thứ nhất: vận động viên A bắn được 3 lượt vào trong vòng tròn lớn tương ứng 300 điểm, tức là mỗi lượt bắn trúng vào vòng tròn lớn là 100 điểm.

Hình thứ 2: Vận động viên B bắn 2 lượt vào vòng tròn lớn là 200 điểm, và 1 lượt vào vòng tròn nhỏ (tâm) là 150 điểm. Tổng 100 + 150 = 350 điểm.

Hình thứ 3: Vận động viên C bắn trúng 1 lượt vào vòng tròn lớn 100 điểm, và 2 lượt vào vòng tròn nhỏ 150 + 150 = 300 điểm. Tổng 100 + 300 = 400 điểm.

Em khoanh vào C.

5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Rô-bốt đã thực hiện một dãy các phép tính như trong hình dưới đây.

Bumbii Bài 37: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số trang 91 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H16

Số được điền ở vị trí hình tam giác màu đen là: ………………………….

Lời giải:

Thực hiện tính các phép tính có trong hình, ta được:

480 : 3 = 160

160 : 4 = 40

40 × 5 = 200

200 : 2 = 100

100 × 8 = 800

Kết luận: Số được điền ở vị trí tam giác màu đen là: 800.

Bài 37: Chia số có ba

Xem bài giải trước: Bài 36: Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x