Bài 29: Luyện tập chung

Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính nhẩm.

50 × 2 = ……    80 : 2 = ……

60 : 3 = ……    10 × 5 =……

30 × 2 = ……    90 : 9 = ……

Lời giải:

Em nhẩm như sau:

5 × 2 = 10 nên 50 × 2 = 100      

8 : 2 = 4 nên 80 : 2 = 40

6 : 3 = 2 nên 60 : 3 = 20        

5 x 1 = 5 nên 5 × 10 = 50

3 × 2 = 6 nên 30 × 2 = 60        

9 : 9 = 1 nên 90 : 9 = 10

2: Tính.

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

3: Số?

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

a) Giảm số đã cho 6 lần nghĩa là chia số đã cho cho 6. Ta có:

72 : 6 = 12

b) Gấp số đã cho 7 lần nghĩa là nhân số đã cho với 7. Ta có:

14 × 7 = 98

Tương tự:

c) 81 : 3 = 27

d) 29 × 3 = 87

Vậy ta điền vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

4: Năm ngoái, cây sầu riêng nhà bác Ba cho 27 quả. Năm nay, bác áp dụng kĩ thuật tiên tiến nên cây sầu riêng đó cho số quả gấp 3 lần năm ngoái.

a) Hỏi năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho bao nhiêu quả?

b) Sau khi bán đi, số quả sầu riêng còn lại giảm đi 3 lần. Hỏi bác Ba còn lại bao nhiêu quả sầu riêng?

Lời giải:

Em trình bài như sau:

Bài giải

a) Năm nay cây sầu riêng nhà bác Ba cho số quả là:

27 × 3 = 81 (quả)

b) Bác Ba còn lại số quả sầu riêng là:

81 : 3 = 27 (quả)

Đáp số: a) 81 quả;

    b) 27 quả.

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính

48 : 2      73 : 3      64 : 4      85 : 5

Lời giải:

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

2: Số?

Bumbii Bài 29: Luyện tập chung trang 74 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Lời giải:

Ta thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên:

a) 30 : 6 = 5

5 + 7 = 12

b) 21 × 2 = 42

42 giảm một số lần để thành 7, tức là 42 : ? = 7, ta tìm số chia bằng cách thực hiện phép tính: 42 : 7 = 6

Ta điền vào ô trống như sau:

Bumbii Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

3: Bờm có một cây tre dài 19 m. Để làm chiếc cổng tre, Bờm phải chặt cây tre đó thành các đoạn dài 3 m. Hỏi Bờm có thể có nhiều nhất bao nhiêu đoạn tre như vậy?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số đoạn tre Bờm có thể có nhiều nhất là:

19 : 3 = 6 (dư 1) (đoạn)

Đáp số: 6 đoạn.

4: Hôm qua cửa hàng của bác Sáu bán được 47 kg chà bông. Hôm nay áp dụng khuyến mãi, số chà bông bác Sáu bản được gấp 2 lần so với hôm qua. Hỏi hôm nay bác Sáu bán được bao nhiêu ki-lô-gam chà bông?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Hôm nay bác Sáu bán được số ki-lô-gam chà bông là:

47 × 2 = 94 (kg)

Đáp số: 94 kg.

Bài 29: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Xem bài giải tiếp theo: Bài 30: Mi-li-mét
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x