Bài 24: Gấp một số lên một số lần

Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Số đã cho38111314
Thêm vào số đã cho 7 đơn vị10
Gấp 7 lần số đã cho21

Lời giải:

Khi thêm vào số đã cho 7 đơn vị, ta cộng số đã cho với 7.

Khi gấp số đã cho lên 7 lần, ta nhân số đã cho với 7.

Em thực hiện theo từng cột và điền được bảng sau:

Số đã cho38111314
Thêm vào số đã cho 7 đơn vị1015182021
Gấp 7 lần số đã cho2154779198

2: Nối (theo mẫu).

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Ta có:

11 thêm 8 đơn vị là: 11 + 8 = 19; 11 gấp 8 lần là: 11 × 8 = 88.
Vậy ta nối “8” với “gấp 8 lần” và “88”.

Tương tự:

17 + 2 = 19; 17 × 2 = 34

24 + 4 = 28; 24 × 4 = 96

Ta nối như sau:

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

3: Năm nay con 5 tuổi, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Lời giải:

Năm nay con 5 tuổi, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Em có phép nhân: 5 x 7 = 35. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số tuổi của bố năm nay là:

5 × 7 = 35 (tuổi)

Đáp số: 35 tuổi.

4: Có 8 bạn nữ và một số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt. Biết số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt?

Lời giải:

Số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ, như vậy em thực hiện phép nhân: 8 x 3 = 24. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Rô-bốt là:

8 × 3 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn.

Tiết 2

1: Số?

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

a) Thêm vào số đã cho 7 đơn vị nghĩa là cộng số đã cho với 7. Như vậy, ta có: 3 + 7 = 10. Ta điền 10.

b) Gấp số đã cho lên 9 lần nghĩa là nhân số đã cho với 9. Như vậy, ta có: 7 × 9 = 63. Ta điền 63.

c) Thêm vào số đã cho 3 đơn vị nghĩa là cộng số đã cho với 3. Như vậy, ta có: 8 + 3 = 11. Ta điền 11.

d) Gấp số đã cho lên 7 lần nghĩa là nhân số đã cho với 7. Như vậy, ta có: 3 × 7 = 21. Ta điền 21.

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

2: Đ, S?

a) Gấp 6 lên 3 lần thì được 18. 

b) Gấp 7 lên 5 lần thì được 30. 

c) Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. 

d) Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. 

Lời giải:

a) Đúng vì: 6 × 3 = 18

b) Sai vì: 7 × 5 = 35

c) Sai vì: 6 + 3 = 9

d) Đúng vì: 7 + 5 = 12

Vậy ta điền vào ô trống như sau.

a) Gấp 6 lên 3 lần thì được 18. Đ

b) Gấp 7 lên 5 lần thì được 30. S

c) Thêm 3 đơn vị vào 6 thì được 18. S

d) Thêm 5 đơn vị vào 7 thì được 12. Đ

3: Mỗi cái bánh có thể mời 3 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

Lời giải:

Bài giải

Với 9 cái bánh thì có thể mời số bạn ăn chung là:

3 × 9 = 27 (cái bánh)

Đáp số: 27 cái bánh.

4: Tô màu các ô ghi phép tính có kết quả bằng 75.

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính đề cho, có thể ghi kết quả vào hình bằng bút chì, sau đó tô màu ô ghi phép tính có kết quả bằng 75, như sau:

Bumbii Bài 24: Gấp một số lên một số lần trang 62 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Bài 24: Gấp một số lên

Xem bài giải trước: Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x