Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài

Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài SBT trang 67 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài.

Câu 20.1

Trong một bảng, có thể chỉ định một trường làm khoá ngoài mà không cần chỉ ra tham chiếu đến một khoá chính của bảng khác không?

Đáp án: không thể.

Câu 20.2

Trong một bảng, có thể chỉ định một trường (a) làm khoá ngoài tham chiếu đến khoá chính (b) của một bảng khác mà a và b có kiểu dữ liệu khác nhau được không?

Đáp án: không thể.

Câu 20.3

Trong CSDL qlhs, hãy tạo lập các bảng cho mục đích quản lí danh sách học sinh trong một trường, gồm các thông tin mã học sinh, số CCCD, họ và tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, địa chỉ, năm vào trường, năm ra trường. Trong đó địa chỉ là thông tin về xã/phường nơi học sinh cư trú.

Đáp án:

Danh sách các thông tin cần quản lí được nêu trong bài.

Có thể lấy thông tin dân tộc là idDantoc – tham chiếu đến bảng dantoc, địa chỉ là idXa – tham chiếu đến bảng danh sách xã/phường.

hocsinh (idHs, cccd, hovaten, gioitinh, ngaysinh, idDantoc, idXa, namvaotruong, namratruong).

Khoá chính là idHs, idDantoc và idXa là các khoá ngoài.

Có thể chọn kiểu nguyên không âm, tự động tăng cho idHs. Số cccd là kiểu xâu 12 kí tự, gioitinh kiểu 1 kí tự (0 – nam, 1 – nữ), ngaysinh kiểu date, namvaotruong, namratruong kiểu xâu 4 kí tự.

Dùng chức năng tạo lập bảng của HeidiSQL để tạo bảng hocsinh.

Nhấn chuột phải, thiết lập idDantoc và idXa là các khoá ngoài.

Nhấn Lưu, để hoàn thành việc tạo bảng hocsinh.

Câu 20.4

Hãy thực hiện và mô tả lại các thao tác đổi tên trường hovaten trong bảng hocsinh thành trường hoten.

Đáp án:

Thực hiện các thao tác đổi tên trường dữ liệu bằng HeidiSQL.

Nhấn chọn trường hovaten và chọn biểu tượng … kế bên.

Nhấn biểu tượng  để lưu thay đổi sau khi đổi tên.

Câu 20.5

Hãy thực hiện và mô tả lại các thao tác chỉnh sửa trường gioitinh trong bảng hocsinh thành trường có giá trị mặc định là 1.

Đáp án:

Thực hiện các thao tác đổi tên trường dữ liệu bằng HeidiSQL.

Câu 20.6

Trong CSDL qlhs, hãy tạo lập bảng danh sách học sinh – lớp học để quản lí danh sách học sinh trong các lớp học.

Đáp án:

lophs (idLop, idHs)

Khoá chính là (idLop, idHs), idLop và idHs là các khoá ngoài.

Dùng chức năng tạo lập bảng của HeidiSQL để tạo bảng lophs.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SBT lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x