Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng

Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng SBT trang 66 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng.

Câu 19.1

Có thể dùng tiếng Việt có dấu đề khai báo tên của CSDL được không?

Đáp án: không.

Tên của CSDL phải tuân thủ quy tắc đặt tên như đối với tên các biến trong khi lập chương trình.

Câu 19.2

Có thể dùng tiếng Việt có dấu để khai báo tên của bảng và tên của các trường dữ liệu được không?

Đáp án: không.

Tên của các bảng và các trường dữ liệu phải tuân thủ quy tắc đặt tên như đối với tên các biến trong khi lập chương trình.

Câu 19.3

Có thể tạo bảng bên ngoài mọi CSDL được không?

Đáp án: không.

Chỉ có thể tạo lập bảng bên trong một CSDL.

Câu 19.4

Giả sử đã tạo bảng dantoc trong một CSDL (chẳng hạn CSDL dancu). Có thể tạo bảng dantoc trong một CSDL khác (chẳng hạn CSDL hocsinh) được không?

Đáp án: Được.

Các bảng trong hai CSDL khác nhau là phân biệt, dù trùng tên.

Có thể chỉ rõ các bảng này cùng với CSDL, ví dụ là: dancu.dantoc và hocsinh.dantoc.

Câu 19.5

Hãy tạo lập CSDL qlhs.

Đáp án:

Sử dụng chức năng tạo lập CSDL của HeidiSQL.

Nhấn chuột phải vào Unnamed, làm theo hướng dẫn hình bên dưới.

Đặt tên cơ sở dữ liệu cần tạo “qlhs”, nhấn OK.

Câu 19.6

Trong CSDL qlhs, hãy tạo lập bảng dantoc quản lí danh sách các tên dân tộc ở Việt Nam.

Đáp án:

Tạo bảng dantoc (idDantoc, tenDantoc).

Có thể chọn idDantoc kiểu số nguyên không âm, tự động tăng, tenDantoc kiểu xâu kí tự độ dài không quá 128 kí tự. idDantoc là khoá chính.

Dùng chức năng tạo bảng của HeidiSQL để tạo bảng dantoc.

Nhấn chuột phải vào CSDL qlhs, làm theo hướng dẫn các hình bên dưới.

Tạo khoá chính idDantoc.

Nhấn Lưu, để hoàn thành việc tạo bảng dantoc.

Câu 19.7

Trong CSDL qlhs, hãy tạo lập các bảng quản lí danh sách các tên xã/phường, tại huyện/quận, tỉnh/thành phố nơi em cư trú.

Đáp án:

xa (idXa, tenXa)

Có thể chọn idXa kiểu số nguyên không âm, tự động tăng, tenXa kiểu xâu kí tự độ dài không quá 128 kí tự. idXa là khoá chính.

Dùng chức năng tạo bảng của HeidiSQL để tạo bảng xa.

Tương tự câu 19.6, ta có bảng xa như sau:

Câu 19.8

Trong CSDL qlhs, hãy tạo lập bảng danh sách các lớp học gồm tên các lớp theo từng năm học và nhập dữ liệu các lớp học trong trường em.

Đáp án:

lop (idLop, tenLop, namhoc)

Có thể dùng kiểu số nguyên không âm, tự động tăng cho idLop; tenLop kiểu xâu không quá 64 kí tự; namhoc kiểu nguyên không âm. Cặp (tenLop, namhoc) không được trùng lặp.

Dùng chức năng tạo lập bảng của HeidiSQL để tạo bảng lop.

Cặp (tenLop, namhoc) không được trùng lặp, ta làm như hình sau:

Nhấn nút Lưu, để hoàn thành việc tạo bảng lop.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SBT lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x