Bài 2: Xử lí thông tin

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 2: Xử lí thông tin – trang 9 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 2: Xử lí thông tin

Câu 1

Cho tình huống: “Chạm tay vào nồi canh nóng, An rụt tay lại”. Trong tình huống này, thông tin nào được An tiếp nhận để xử lí? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Nồi canh nóng.

ô vuông Nồi canh nặng.

ô vuông An là người nấu canh.

ô vuông Bưng nồi canh phải cẩn thận.

Lời giải:

ô vuông Nồi canh nóng.

ô vuông Nồi canh nặng.

ô vuông An là người nấu canh.

ô vuông Bưng nồi canh phải cẩn thận.

Câu 2

Trong tình huống ở Câu 1, hành động nào của An là kết quả của việc xử lí thông tin? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông An chạm tay vào nồi canh.

ô vuông An thấy nồi canh rất nóng.

ô vuông An rụt tay lại.

ô vuông An tìm vải lót tay để bưng nồi canh.

Lời giải:

ô vuông An chạm tay vào nồi canh.

ô vuông An thấy nồi canh rất nóng.

ô vuông An rụt tay lại.

ô vuông An tìm vải lót tay để bưng nồi canh.

Câu 3

Cho tình huống: “Trong chuyến du lịch biển. Khi đi bộ từ bến xe đến chỗ nghỉ, từ xa, Khoa đã nghe thấy sóng và cảm thấy mùi mằn mặn của nước biển. Khoa bỗng muốn đi nhanh hơn để mau nhìn thấy biển bao la”. Hãy nối mỗi sự kiện ở cột A với khái niệm tương ứng ở cột B.

Lời giải:

Câu 4

Trong tình huống ở Câu 3, hãy nối mỗi hành động ở cột bên trái với bộ phận cơ thể ở cột bên phải thực hiện hành động ấy.

Lời giải:

Câu 5

Cho tình huống: “Nhìn ra ngoài trời, Minh thấy nắng to. Khi ra ngoài, Minh đội mũ để không bị nắng làm đau đầu”. Trong tình huống này:

a) Thông tin Minh tiếp nhận được để xử lí là gì?

b) Kết quả của việc xử lí thông tin là hành động nào của bạn Minh?

Lời giải:

a) Minh thấy nắng to.

b) Minh đội mũ để không bị nắng làm đau đầu.

Câu 6

Cho tình huống: “Bạn An nhận được điểm 10 môn Toán và được cô giáo khen trước lớp. An cảm thấy rất vui và quyết tâm tiếp tục học tốt”. Trong tình huống này:

a) Thông tin bạn An nhận được là gì?

b) Kết quả là bạn An đã có suy nghĩ như thế nào?

Lời giải:

a) Bạn An nhận được điểm 10 môn Toán và được cô giáo khen trước lớp.

b) An cảm thấy rất vui và quyết tâm tiếp tục học tốt.

Câu 7

Đồ dùng nào sau đây không tiếp nhận thông tin để quyết định hành động? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Máy điều hòa nhiệt độ.

ô vuông Ti vi.

ô vuông Tủ lạnh.

ô vuông Nồi nấu canh.

Lời giải:

ô vuông Máy điều hòa nhiệt độ. 

ô vuông Ti vi.

ô vuông Tủ lạnh.

ô vuông Nồi nấu canh.

Câu 8

Cho tình huống: “Khi nồi cơm điện hoạt động, ban đầu nó sẽ đun sôi nước để làm chín gạo thành cơm. Đến khi nước cạn, nhận thấy nhiệt độ tăng cao, bộ phận điều khiển của nồi sẽ chuyển về chế độ giữ ấm”. Trong tình huống trên, thông tin nồi cơm điện tiếp nhận là để quyết định chuyển từ chế độ đun sôi sang chế độ giữ ấm? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Nhiệt độ của nồi.

ô vuông Loại gạo được nấu.

ô vuông Người nấu cơm.

ô vuông Thời tiết bên ngoài.

Lời giải:

ô vuông Nhiệt độ của nồi. 

ô vuông Loại gạo được nấu.

ô vuông Người nấu cơm.

ô vuông Thời tiết bên ngoài.

Câu 9

Khi nồi cơm điện hoạt động như trong tình huống ở Câu 8, nó xử lí để đưa ra quyết định nào? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Chọn thời điểm ghế cơm (trộn đều cơm trong nồi).

ô vuông Thay đổi chế độ đun sôi hoặc giữ ấm.

ô vuông Chọn lượng nước nhiều hay ít theo loại gạo.

ô vuông Đong gạo đủ lượng theo yêu cầu của người nấu.

Lời giải:

ô vuông Chọn thời điểm ghế cơm (trộn đều cơm trong nồi).

ô vuông Thay đổi chế độ đun sôi hoặc giữ ấm.

ô vuông Chọn lượng nước nhiều hay ít theo loại gạo.

ô vuông