Bài 19 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số trang 69 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Trả lời:

Em thực hiện cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị rồi đến chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

Em điền kết quả như sau:

2: Đặt rồi tính rồi tính.

76 + 5          87 + 4          82 + 8          39 + 9

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng chục, hàng đơn vị thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

3: Kết quả của phép tính ghi trên mỗi bao gạo là cân nặng của bao đó. Tô màu cam vào bao gạo nặng nhất, màu xanh vào bao gạo nhẹ nhất và màu vàng vào bao gạo còn lại.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính ghi trên mỗi bao gạo: 

68 kg + 9 kg = 77 kg, 69 kg + 3 kg = 72 kg, 73 kg + 7 kg = 80 kg

Ta có: 72 kg < 77 kg < 80 kg nên em tô màu cam vào bao ghi phép tính 73 kg + 7 kg, tô màu cam vào bao ghi phép tính 69 kg + 3 kg, màu vàng vào bao ghi phép tính 68 kg + 9 kg.

 Em tô như sau:

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính.

46 + 4          63 + 7          25 + 7          15 + 9

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng chục, hàng đơn vị thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

2: Nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính:

56 + 8 = 64, 16 + 9 = 25, 77 + 4 = 81

Em nối như sau:

3: Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu cái bút?

Trả lời:

Trong hộp bút có 24 cái bút chì và 6 cái bút mực. Tính tất cả bút trong hộp nên em thực hiện phép tính cộng 24 + 6 = 30. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trong hộp có tất cả số bút là:

24 + 6 = 30 (cái)

Đáp số: 30 cái bút.

4: Số?

Trả lời:

Quan sát hình em thấy, tổng hai số hàng dưới bằng số hàng trên: 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9,

Vậy các số còn trống tiếp theo là:

5 + 6 = 11, em điền số 11 vào ô trống hàng trên số 5 và số 6.

9 + 11 = 20, em điền số 20 vào ô trống hàng trên số 9 và số 11.

7 + 9 = 16, em điền số 16 vào ô trống hàng trên số 7 và số 9

16 + 20 = 36, em điền số 36 vào ô trống hàng trên số 16 và số 20

Em có thể điền như sau:

Tiết 3

1: Đặt tính rồi tính.

78 + 6          69 + 3          66 + 6          55 + 8

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

2: Buổi sáng, bác Lâm đánh bắt được 29 kg cá. Buổi chiều, bác Lâm đánh được hơn buổi sáng 6 kg cá. Hỏi buổi chiều, bác Lâm đánh bắt được bao nhiêu ki-lô-gam cá?

Trả lời:

Số cá buổi sáng bác Lâm bắt được là 29 kg, buổi chiều bắt được nhiều hơn buổi sáng 6 kg cá. Để tính số cá buổi chiều bác Lâm đánh bắt được, em thực hiện phép tính cộng 29 + 6 = 35. 

Em trình bày như sau:

Bài giải

Buổi chiều, bác Lâm đánh bắt được số kg cá là:

29 + 6 = 35 (kg)

Đáp số: 35 kg cá.

3: Tính.

37 + 8 = ……                  74 + 9 = ……

63 + 7 = ……                  55 + 5 = ……

Trả lời:

Em thực hiện phép tính, được kết quả như sau:

37 + 8 = 45                     74 + 9 = 83

63 + 7 = 70                     55 + 5 = 60

4: Tính. 

a) 25 + 5 + 9 = ……                

b) 46 + 7 + 3 = ……

Trả lời:

Em thực hiện phép tính lần lượt như sau:

Tính: 25 + 5 + 9 

25 + 5 = 30

30 + 9 = 39

Vậy: 25 + 5 + 9 = 39

Tính: 46 + 7 + 3 = 56

46 + 7 = 53

53 + 3 = 56

Vậy 46 + 7 + 3 = 56

Hoặc em tính bằng cách lấy:

7 + 3 = 10

46 + 10 = 56

Em điền như sau:

a) 25 + 5 + 9 = 39                

b) 46 + 7 + 3 = 56

5: Bạn nhím cần đến khu rừng thông. Em hãy tô màu con đường bạn nhím đi rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Tổng các số trên con đường nhím đi là: …… + ……. + ……. = …….

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy có ba con đường, đường thứ nhất và thứ ba nhím đi sẽ không tới được khu rừng thông. Chỉ có con đường ở giữa mới dẫn tới rừng thông như hình bên dưới:

Em thấy trên đường nhím đi đến rừng thông có các số: 13, 27, 30

Tổng các số trên con đường nhím đi là: 30 + 27 + 13 = 70

Bài 19 Phép cộng (có nhớ)

Xem bài giải trước: Bài 18. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 20. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x