Bài 20 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 20 Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 72 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính. 

Trả lời:

Em thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ được kết quả như sau:

2: Đặt tính rồi tính.

75 + 16        59 + 17       24 + 66        33 + 45

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

3: Viết phép tính đúng thu được sau khi chuyển một que tính ở kết quả trong hình dưới đây:

………………………………………

………………………………………

Trả lời:

43 + 17 = 60.

Em thực hiện chuyển 1 que tính ở số 6 cuối để tạo thành số 0 như hình bên dưới:

4: Tô màu vàng cho những bóng đèn phát sáng. Biết bóng đèn chỉ phát sáng nếu nó được nối bởi hai số có tổng bằng 60.

Trả lời:

Em quan sát dây điện ở dưới mỗi bóng đèn, em thấy:

Bóng đèn thứ nhất được nối bởi dây điện mang số 45 và 15: 45 + 15 = 60. Em tô màu bóng đèn thứ nhất này.

Bóng đèn thứ hai được nối bởi dây điện mang số 15 và 15: 15 + 15 = 30. Em không tô.

Bóng đèn thứ ba được nối bởi dây điện mang số 45 và 15: 45 + 45 = 90. Em không tô.

Bóng đèn thứ tư được nối bởi dây điện mang số 15 và 45: 15 + 45 = 60. Em tô màu bóng đèn thứ tư này.

Em tô được hai bóng đèn dưới đây:

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính.

45 + 7         19 + 79         34 + 58       37 + 53

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

2: Nối dây cứu hỏa với trụ cứu hỏa thích hợp (theo mẫu).

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính ghi trong trụ cứu hỏa để ra được kết quả và nối với dây cứu hỏa như sau:

3: Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính, sau đó nối như sau:

35 + 6 = 41,      27 + 37 = 64

8 + 19 = 27,      67 + 17 = 84

4: Buổi sáng, cô Hoa thu hoạch được 17 l mật ong. Buổi chiều, cô Hoa thu hoạch được 23 l. Hỏi cả ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?

Trả lời:

Buổi sáng cô Hoa thu hoạch được 17 lít mật ong, buổi chiều cô Hoa thu hoạch được 23 lít. Để tính số lít cả ngày cô Hoa thu hoạch được em thực hiện phép tính cộng 17 + 23 = 40 lít. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được tất cả số lít mật ong là:

17 + 23 = 40 (l)

Đáp số: 40 lít mật ong.

5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Con sâu phải bò …… cm để đến chiếc lá.

Trả lời:

Con sâu phải bò tất cả hai đoạn, một đoạn dài 36 cm và một đoạn dài 15 cm. Em thực hiện phép tính cộng 36 + 15 = 51 cm.

Con sâu phải bò 51 cm để đến chiếc lá.

Tiết 3

1: Đặt tính rồi tính:

25 + 37       37 + 25       18 + 43       43 + 18

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

………            ………            ………            ………

Trả lời:

Em đặt tính sao cho các chữ số hàng đơn vị và hàng chục thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

2: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp.

Kết quả các phép tính ghi trên heo đất được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: ………………………………………………………………………………

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trong mỗi con heo

18 + 23 = 41, 32 + 8 = 40, 22 + 20 = 42

Ta có: 40 < 41 < 42 nên kết quả các phép tính ghi trên heo đất được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 40; 41; 42.

3: Có hai con đường để dế mèn đi đến bờ cỏ (như hình vẽ). Tô màu xanh con đường ngắn hơn và màu đỏ con đường còn lại.

Trả lời:

Em tính độ dài mỗi con đường: 

Con đường phía trên: 40 + 10 + 20 = 70 (cm)

Con đường phía dưới: 20 + 60 = 80 (cm)

Ta có: 70 cm < 80 cm  nên em tô con đường phía trên màu xanh, con đường phía dưới màu đỏ.

Em tô như sau:

4: Tính.

35 + 15 + 6 = ………             29 + 11 + 4 = ………

68 + 22 + 7 = ………             47 + 33 + 9 = ………

Trả lời:

Em thực hiện phép tính theo thứ tự:

35 + 15 + 6 = …

35 + 15 = 50

50 + 6 = 56

Vậy: 35 + 15 + 6 = 56

Em thực hiện tương tự với các câu còn lại, kết quả như sau:

35 + 15 + 6 = 56             29 + 11 + 4 = 44

68 + 22 + 7 = 97             47 + 33 + 9 = 89

Tiết 4

1: Tính.

73 + 7 = ………             64 + 26 = ………

15 + 38 = ………            43 + 18 = ………

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng, kết quả như sau:

73 + 7 = 80             64 + 26 = 90

15 + 38 = 53            43 + 18 = 61

2: Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Em thực hiện phép tính ghi trong cánh diều rồi nối với kết quả ghi trên trục số:

Em nối như sau:

3: Viết số   thích hợp vào chỗ trống.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải:

a) 26 + 37 = 63, 63 + 17 = 80

b) 26 + 17 = 43, 43 + 37 = 80

Em điền kết quả vào ô trống như sau:

4: Nhà bạn Hoa nuôi một đàn thỏ có 18 con. Mùa hè vừa rồi, đàn thỏ đẻ thêm 12 con thỏ nữa. Hỏi nhà bạn Hoa có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Trả lời: 

Nhà bạn Hoa nuôi một đàn thỏ có 18 con. Đàn thỏ đẻ thêm 12 con thỏ nữa. Để tính tất cả số thỏ nhà bạn Hoa, em thực hiện phép tính cộng 18 + 12 = 30 con thỏ.

Em trình bày như sau:

Bài giải

Nhà bạn Hoa có tất cả số con thỏ là:

18 + 12 = 30 (con)

Đáp số: 30 con thỏ.

Bài 20 Phép cộng (có nhớ) Bài 20 Phép cộng (có nhớ)

Xem bài giải trước: Bài 19. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 21. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x