Bài 18 Luyện tập chung

Bài 18 Luyện tập chung trang 67 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 20 kg + 50 kg = …… kg

31 kg + 22 kg = ……. kg

70 kg – 20 kg = …… kg

53 kg – 22 kg = …… kg

b) 40 l + 30 = …… l              23 l + 14 = …… l

  70 l – 30 = …… l              37 l – 23 = …… l

Trả lời:

Em thực hiện phép tính và điền kết quả như sau:

a) 20 kg + 50 kg = 70 kg

31 kg + 22 kg = 53 kg

70 kg – 20 kg = 50 kg

53 kg – 22 kg = 31 kg

b) 40 l + 30 = 70 l               23 l + 14 = 37 l

     70 l – 30 = 40 l               37 l – 23 = 14 l

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

a) Một con thỏ nặng bằng …… con gà.

b) Một con chó nặng bằng …… con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng …… con gà.

Trả lời:

Hình đầu tiên, 1 con gà cộng một con thỏ nặng bằng 3 con gà, nên 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà.

Hình thứ hai, một con chó cộng một con thỏ nặng bằng 3 con thỏ, nên 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ.

Một con chó nặng bằng 2 con thỏ, một con thỏ nặng bằng hai con gà nên một con chó nặng bằng 2 + 2 bằng 4 con gà.

Em điền như sau:

a) Một con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Một con chó nặng bằng 2 con thỏ.

c) Một con chó nặng bằng 4 con gà.

3: Tại cửa hàng bán xăng, một người đi ô tô vào mua 30 l xăng, một người đi xe máy vào mua 3 l xăng. Hỏi cả hai người vào mua bao nhiêu lít xăng?

Trả lời:

Người đi ô tô mua 30 l xăng, người đi xe máy mua 3 l xăng, tính tổng số xăng hai người mua nên em thực hiện phép tính cộng 30 + 3 = 33. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả hai người vào mua số lít xăng là:

30 + 3 = 33 (l)

Đáp số: 33 lít xăng.

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Có năm túi gạo sau: 

a) Muốn lấy hai túi gạo để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

A. Túi N và túi P

B. túi Q và túi S

C. túi N và túi S

b) Muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

A. Túi N, túi P và túi Q

B. Túi N, túi P và túi S

C. Túi P, túi Q và túi S

Trả lời:

a) Muốn lấy hai túi gạo để được 11 kg gạo thì phải lấy ra hai túi sao cho tổng số gạo hai túi bằng 11.

A: Túi N và túi P chứa được số ki-lô-gam gạo là: 4 + 6 = 10 (kg) => không chọn.

B: Túi N và túi S chứa được số ki-lô-gam gạo là: 4 + 7 = 11 (kg) => chọn.

C: Túi Q và túi S chứa được số ki-lô-gam gạo là: 3 + 7 = 10 (kg) => không chọn.

Em chọn đáp án: C.

C. Túi N và túi S

b) Muốn lấy ba túi để được 17 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo sao cho tổng số gạo ba túi bằng 17.

A. Túi N, túi P và túi Q chứa: 4 + 6 + 3 = 13 (kg) => không chọn.

B. Túi N, túi P và túi S chứa: 4 + 6 + 7 = 17 (kg) => chọn.

C. Túi P, túi Q và túi S chứa: 6 + 3 + 7 = 16 (kg) => không chọn.

Vậy em chọn túi N, túi P và túi S. Em khoanh B

Bài 18 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 17. Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít
Xem bài giải tiếp theo: Bài 19. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x