Bài 17 Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 17 Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 64 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: a) Em cầm quyển sách rồi cầm cái bút chì.

Em ước lượng xem quyển sách nặng hơn hay nhẹ hơn cái bút chì rồi viết “nặng hơn”, “nhẹ hơn” thích hợp vào chỗ chấm.

Quyển sách ………… bút chì.

Bút chì ………… quyển sách.

b) Quan sát hình bên rồi viết “nặng hơn”, “nhẹ hơn” hoặc “cân nặng” thích hợp vào chỗ chấm.

5 quyển sách …………… 1 kg.

Trả lời:

a) Em thực hiện cầm quyển sách bất kỳ rồi cầm cây bút chì của em. Em thấy:

Quyển sách nặng hơn bút chì.

Bút chì nhẹ hơn quyền sách.

b) Quan sát hình em thấy: hai đĩa cân thăng bằng nhau nên em điền:

5 quyển sách cân nặng 1 kg.

2: Em ước lượng vật nào nặng hơn, vật nào nhẹ hơn, rồi viết “nặng hơn”, “nhẹ hơn”, thích hợp vào chỗ chấm.

a) Quyển sách ……… bút mực.

     Bút mực ……… quyển sách.

b) Bút chì ……… hộp bút.

      Hộp bút ……… bút chì.

Trả lời: Em thực hiện cầm các đồ vật bên dưới và ước lượng, em điền như sau:

a) Quyển sách nặng hơn bút mực.

     Bút mực nhẹ hơn quyển sách.

b) Bút chì nhẹ hơn hộp bút.

     Hộp bút nặng hơn bút chì.

3: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Túi cà phê nặng …… kg. Túi gạo cân nặng …… kg.

b) Túi gạo và túi cà phê nặng tất cả …… kg. 

c)   Túi gạo nặng hơn túi cà phê …… kg.

Trả lời:

Quan sát cân đồng hồ thứ nhất, em thấy kim đồng hồ chỉ vào số 5, nghĩa là túi cà phê nặng 5 kg, tương tự ở cân đồng hồ thứ hai kim chỉ vào số 7 nên túi gạo nặng 7 kg.

Em điền được như sau:

a) Túi cà phê nặng 5 kg. Túi gạo cân nặng 7 kg.

b) Túi gạo và túi cà phê nặng tất cả: 5 + 7 = 12 kg. 

c)   Túi gạo nặng hơn túi cà phê: 7 – 5 = 2 kg.

Tiết 2

1: Quan sát tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

TênViệtRô-bốtNam Mai
Cân nặng24 kg… kg… kg… kg

Bạn ……… cân nặng nhất. Bạn …… cân nhẹ nhất.

Trả lời:

Em quan sát cân nặng của mỗi bạn trong bức tranh, em điền như sau:

TênViệtRô-bốtNam Mai
Cân nặng24 kg20 kg 25 kg23 kg

Ta có: 20 kg < 23 kg < 24 kg < 25 kg nên bạn Nam cân nặng nhất, bạn Rô-bốt cân nhẹ nhất.

2: Bằng cân đĩa, cân đồng hồ, cân bàn đồng hồ, hãy tập cân đồ vật xung quanh em rồi ghi kết quả cân nặng các đồ vật đó.

Trả lời:

Em tự thực hiện cân thực tế một số đồ vật xung quanh em.

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mỗi bình A và B chứa được số cốc nước như hình dưới đây.

a) Bình A chứa được …… cốc nước.

     Bình B chứa được …… cốc nước.

b) Cả hai bình chứa được …… cốc nước.

c) Bình A chứa được nhiều hơn bình B …… cốc nước.

Trả lời:

a) Em quan sát và đếm số cốc tương ứng với từng bình, được kết quả như sau:

     Bình A chứa được 10 cốc nước.

     Bình B chứa được 8 cốc nước.

b) Để tính số nước cả hai bình chứa được, em thực hiện phép tính cộng 10 + 8 = 18 cốc nước. Em điền như sau:

Cả hai bình chứa được 18 cốc nước.

c) Muốn tính số nước bình A chứa được nhiều hơn bình B, em thực hiện phép tính trừ 10 – 8 = 2 cốc nước. Em điền như sau:

Bình A chứa được nhiều hơn bình B 2 cốc nước.

4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dùng ca 1 múc nước ở trong thùng đổ vào xô đỏ 4 ca đầy nước và vào xô xanh 5 ca đầy nước. khi đó:

a) Xô đỏ có …… l nước.

b) Xô xanh có …… nước.

Trả lời:

Xô đỏ đổ đầy cần 4 ca, mỗi ca 1 l, nên em thực hiện phép tính cộng 1 l + 1 l + 1 l +1 l = l

Xô xanh đổ đầy cần 5 ca, mỗi ca 1 l, nên em thực hiện phép tính cộng 1 l + 1 l + 1 l +1 l + 1 l = l

Em ghi kết quả như sau:

a) Xô đỏ có 4 l nước.

b) Xô xanh có 5 nước.

Bài 17 Thực hành và trải

Xem bài giải trước: Bài 16. Lít
Xem bài giải tiếp theo: Bài 18. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x