Bài 17. Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính SBT

Bài Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính SBT trang 62 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 17. Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Câu 17.1

Việc quản trị CSDL trên máy tính nói chung mang lại những lợi ích gì?

A. Tăng tính sẵn sàng và khả năng phục hồi dữ liệu.

B. Giảm thiểu các sai sót trong quản lí dữ liệu.

C. Tăng tính minh bạch và công khai trong quản lí dữ liệu.

D. Tăng khả năng truy cập dữ liệu từ xa.

Đáp án: phương án A, B.

Trong nhiều trường hợp, yêu cầu bảo mật và an toàn dữ liệu không cho phép việc dễ dàng đọc nội dung các bảng dữ liệu.

Do vậy C không phải là phương án luôn đúng.

Tương tự như vậy, không phải bất cứ hệ CSDL nào cũng cung cấp khả năng truy cập dữ liệu từ xa, do vậy D cũng không phải là phương án luôn luôn đúng.

Câu 17.2

Hệ quản trị CSDL MySQL có những đặc điểm gì?

A. Cho phép quản trị các CSDL quan hệ có quy mô vừa phải.

B. Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

C. Chỉ phù hợp cho việc quản trị các CSDL trên Intemet.

D. Gọn nhẹ, tốc độ xử lí nhanh, hỗ trợ quản lí chặt chẽ sự nhất quán dữ liệu, đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu.

Đáp án: phương án B, D.

Đáp án A không chính xác vì MySQL cho phép quản trị các CSDL quan hệ có quy mô lớn hơn khác nhau, không chỉ các CSDL quy mô vừa phải.

Đáp án C không chính xác vì MySQL cho phép quản trị cả các CSDL trên Internet cũng như các ứng dụng cục bộ trên các máy tính đơn lẻ.

Câu 17.3

Hãy chọn câu ghép đúng. MySQL là

A. phần mềm khách hỗ trợ truy xuất vào CSDL trên máy tính.

B. hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

C. phần mềm quản lí nội dung phổ biến trên Intemet.

D. phần mềm thường được tích hợp vào các ứng dụng quản lí.

Đáp án: phương án B.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Câu 17.4

Trên máy chạy MS Windows, mysql.exe là phần mềm gì?

A. Là một hệ QTCSDL trên máy tính.

B. Là chương trình cài đặt MySQL.

C. Là phần mềm khách của hệ MySQL, hỗ trợ truy cập vào MySQL.

D. Là phần mềm thiết lập cấu hình cho MySQL.

Đáp án: phương án C.

Là phần mềm khách của hệ MySQL, hỗ trợ truy cập vào MySQL.

Câu 17.5

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

A. Để quản trị CSDL trên máy tính chỉ cần cài đặt mysql.exe.

B. Không có mysql.exe không thể truy cập dữ liệu trong CSDL.

C. Mysql.exe là thành phần khách của hệ QTCSDL MySQL được đóng gói trong bộ cài đặt MySQL dùng để truy cập tại chỗ hay truy cập từ xa vào MySQL.

D. Mysql.exe là phần mềm quản trị các CSDL và dữ liệu trên máy tính.

Đáp án: phương án C.

Mysql.exe là thành phần khách của hệ QTCSDL MySQL được đóng gói trong bộ cài đặt MySQL dùng để truy cập tại chỗ hay truy cập từ xa vào MySQL.

Câu 17.6

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. MySQL chỉ thích hợp cho các bài toán quản lí nhỏ.

B. MySQL chỉ thích hợp cho các bài toán quản lí trên môi trường Internet.

C. MySQL thích hợp cho cả các bài toán quản lí nhỏ và lớn cũng như các ứng dụng quản lí trên môi trường Internet.

D. MySQL không thích hợp cho các bài toán quản lí trên Internet.

Đáp án: phương án C.

MySQL thích hợp cho cả các bài toán quản lí nhỏ và lớn cũng như các ứng dụng quản lí trên môi trường Internet.

Câu 17.7

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng?

A. MySQL chỉ có thể chạy trên nền hệ điều hành MS Windows.

B. MySQL có thể chạy trên cả hệ điều hành nguồn mở LINUX nếu cài đặt trên LINUX một phần mềm mô phỏng MS Windows.

C. MySQL không thể chạy được trên hệ điều hành nguồn mở LINUX.

D. MySQL có các phiên bản riêng để chạy được trên các hệ điều hành khác nhau: MS Windows, LINUX, Mac OS và UNIX.

Đáp án: phương án D.

MySQL có các phiên bản riêng để chạy được trên các hệ điều hành khác nhau: MS Windows, LINUX, Mac OS và UNIX.

Câu 17.8

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng nhất?

A. HeidiSQL là phần mềm QTCSDL theo chuẩn SQL.

B. HeidiSQL là phần mềm cho phép làm việc với các CSDL trên MS Windows.

C. HeidiSQL là một phần mềm khách với giao diện đồ hoạ có thể truy cập cho hầu hết các hệ CSDL phổ biến như MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL.

D. HeidiSQL là một phần mềm khách với giao diện đồ hoạ cho hệ QTCSDL MySQL.

Đáp án: phương án C.

HeidiSQL là một phần mềm khách với giao diện đồ hoạ có thể truy cập cho hầu hết các hệ CSDL phổ biến như MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL.

Câu 17.9

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

A. Heidi SQL là một phần mềm nguồn mở miễn phí, có giao diện đồ hoạ thân thiện, có thể dùng thay thế cho phần mềm khách mysql.exe.

B. Chỉ cần cài đặt HeidiSQL là có thể làm việc được với các CSDL trên mỗi trường MS Windows.

C. HeidiSQL là một phần mềm thiết yếu mà không có nó sẽ không thể truy xuất được vào các hệ QTCSDL.

D. HeidiSQL là phần mềm được đóng gói sẵn với bộ cài đặt MySQL.

Đáp án: phương án A.

Heidi SQL là một phần mềm nguồn mở miễn phí, có giao diện đồ hoạ thân thiện, có thể dùng thay thế cho phần mềm khách mysql.exe.

Câu 17.10

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Với HeidiSQL, có thể truy cập vào mọi hệ QTCSDL.

B. Với HeidiSQL, có thể truy cập vào mọi hệ QTCSDL MySQL mà không cần tài khoản truy cập.

C. Với HeidiSQL, có thể truy cập tại chỗ hay từ xa vào các hệ QTCSDL MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL bằng một tài khoản hợp lệ.

D. Với HeidiSQL, chỉ có thể truy cập tại chỗ vào các hệ quản trị CSDL MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL.

Đáp án: phương án C.

Với HeidiSQL, có thể truy cập tại chỗ hay từ xa vào các hệ QTCSDL MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, PostgreSQL bằng một tài khoản hợp lệ.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SBT lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x