Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10

Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h1

Trả lời:

Em quan sát hình ở ô thứ nhất em thấy có 5 con cá ở bên trái vạch kẻ và 1 con cá bên phải vạch kẻ, em được phép tính 5 + 1. Em đếm tổng tất cả cá bên phải và trái của vạch kẻ chính là kết quả của phép cộng. Em được: 5 + 1 = 6.

Tương tự em điền kết quả vào các ô còn lại như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h2

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h3

Trả lời:

Quan sát hình ở câu a em thấy cộng hai số ghi hai bên bằng số ghi ở giữa con vật: 5 + 3 = 8.

Tương tự em điền số vào chỗ chấm cho các câu còn lại như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h4

3: a) Số?

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h5

b) Trong bảng trên, tô màu đỏ vào các phép tính có kết quả bằng 10, màu vàng vào các phép tính có kết quả bằng 8, màu xanh vào các phép tính có kết quả bằng 6.

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng trong hình, sau đó tô màu theo yêu cầu đề bài. Em làm được như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h6

4: Viết phép cộng (theo mẫu).

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h7

Trả lời:

Em viết phép cộng sao cho tổng là số ghi trên bình hoa. Em viết được như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h8

Ngoài các phép tính ghi trên, em cũng có thể đảo vị trí các số trong phép tính để được phép tính khác. Ví dụ 3 + 2 và 2 + 3, 4 + 1 và 1 + 4…

Tiết 2

1: Số?

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h9

Trả lời:

Em quan sát hình ở ô thứ nhất: có 9 quả trứng, bị gạch đi 1 quả trứng, ta có phép tính trừ 9 – 1. Em đếm số quả trứng còn lại không bị gạch chính là kết quả được điền vào ô trống. Tương tự vậy em điền được như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h10

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h11

Trả lời:

Quan sát hình ở câu a em thấy hiệu của số ghi ở giữa với một số ghi bên trái sẽ bằng số ghi bên phải con vật: 8 – 5 = 3 và hiệu của số ghi ở giữa với một số ghi bên phải sẽ bằng số ghi bên trái con vật: 8 – 3 = 5.

Tương tự em điền số vào chỗ chấm cho các câu còn lại như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h12

3: a) Số?

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h13

b) Trong bảng trên, tô màu đỏ vào các phép tính có kết quả bằng 5, màu vàng vào các phép tính có kết quả bằng 3, màu xanh vào các phép tính có kết quả bằng 1.

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính trong hình, sau đó tô màu theo yêu cầu đề bài. Em làm được như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h14

4: Nối (theo mẫu).

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h15

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính ghi trên con ong để được kết quả và nối với số ghi trên bông hoa như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h16

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h17

Trả lời:

Quan sát hình ở câu a em thấy có 6 trực thăng: 4 trực thăng đang đứng và 2 trực thăng đang bay. Từ các số trên ta có các phép tính sau:

4 + 2 = 6; 2 + 4 = 6; 6 – 2 = 4; 6 – 4 = 2.

Tương tự cho câu b.

Vậy em điền được như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h18

2: Số?

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h19

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng trừ theo chiều mũi tên, em điền được như sau:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h20

3: Trò chơi

Chọn tấm thẻ nào?

Cách chơi:

Em tự chơi. Lần lượt gieo xúc xắc. Chọn tấm thẻ ghi phép tính có kết quả bằng số chấm nhận được ở mặt trên xúc xắc. Trò chơi kết thúc khi em nhận được 10 tấm thẻ.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 1 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống h21

Bài 12: Bảng cộng

Xem bài giải trước: Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10
Xem bài giải tiếp theo: Bài 13: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-1-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/ 

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x