Bài 1 Ôn tập các số đến 100

Bài 1 Ôn tập các số đến 100 trang 5 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết (theo mẫu)

Trả lời:

Quan sát tranh em điền vào bảng như sau:

2: Viết số thích hợp vào con cá mà mèo câu được (theo mẫu).

Trả lời:

Quan sát tranh em điền kết quả như sau:

3: Viết vào ô trống (theo mẫu).

Số gồmViết sốĐọc số
6 chục và 4 đơn vị64Sáu mươi tư
5 chục và 5 đơn vị
82
Chín mươi mốt

Trả lời: 

Em viết vào bảng đáp án như sau:

Số gồmViết sốĐọc số
6 chục và 4 đơn vị64Sáu mươi tư
5 chục và 5 đơn vị55Năm mươi lăm
8 chục và 2 đơn vị82Tám mươi hai
9 chục và 1 đơn vị91Chín mươi mốt

4:

a) Tô màu vàng vào các toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60.

b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất, màu xanh vào toa ghi số bé nhất.

c) Viết tiếp vào chỗ chấm.

Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là:

………………………………………………………………………

Trả lời:

a) Tô màu vàng vào toa của đoàn tàu A ghi số bé hơn 60 là: 47; 59.

b) Ở đoàn tàu B, tô màu đỏ vào toa ghi số lớn nhất là 56, màu xanh vào toa ghi số bé nhất là 48.

c) Ở cả hai đoàn tàu, những số vừa bé hơn 60 vừa lớn hơn 50 là: 59, 56, 51, 53.

Tiết 2

1: Số?

Trả lời:

+ 67 gồm có 6 chục và 7 đơn vị nên ta viết là 67 = 60 + 7.

+ 54 gồm có 5 chục và 4 đơn vị nên ta viết là 54 = 50 + 4.

+ 88 gồm có 8 chục và 8 đơn vị nên ta viết là 88 = 80 + 8.

+ 36 gồm có 3 chục và 6 đơn vị nên ta viết là 36 = 30 + 6.

Em điền được như sau:

2: 

Viết các số ghi trên mỗi chiếc giày theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: ……………………………………………

Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Trả lời:

Quan sát tranh em thấy có 4 chiếc giày ghi số: 40, 43, 39, 37

Vậy em sắp xếp các số ghi trên mỗi chiếc giày theo thứ tự:

Từ bé đến lớn: 37, 39, 40, 43.

Từ lớn đến bé: 43, 40, 39, 37.

3: Số?

SốSố chụcSố đơn vị
4747
62
77
80
89

Trả lời:

Theo mẫu: Số 47 gồm có 4 chục và 7 đơn vị.

Vậy: số 62 gồm có 6 chục và 2 đơn vị.

Tương tự như trên, em có bảng đáp án:

SốSố chụcSố đơn vị
4747
6262
7777
8080
8989

4: Viết tất cả các số có hai chữ số lập được từ ba thẻ số bên.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Trả lời:

Em ghép 2 thẻ số bất kì từ ba thẻ trên và sắp theo thứ tự để được số cần lập.

Các số có hai chữ số được lập là: 25, 52, 28, 82, 58, 85.

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dưới đây là sơ đồ ghế của một phòng họp, mỗi người 1 ghế.

Em ước lượng: khoảng …… chục ghế

Em đếm được: ……ghế

Trả lời:

Quan sát tranh: mỗi hàng là một nhóm, em thấy mỗi nhóm có 1 chục, có 4 hàng nên em ước lượng có 4 chục. 

Sau đó em đếm lại thì có 42 ghế.

Vậy em điền được

Em ước lượng: khoảng chục ghế

Em đếm được: 42 ghế

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Hình vẽ bên gồm các hình vuông và hình tam giác được xếp bởi các que tính.

Em ước lượng: khoảng ……chục que tính

Em đếm được: ……que tính 

Trả lời:

Quan sát tranh: em thấy một hình vuông và 2 hình tam giác là một chục que tính. Em nhóm được 6 nhóm nên em ước lượng có 6 chục. Sau đó em thực đếm được 59 que tính.

Em điền như sau:

Em ước lượng: khoảng 6 chục que tính

Em đếm được: 59 que tính 

3: Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Theo mẫu em thấy: Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, hay viết là 63 = 60 + 3

Vậy số 49 gồm 4 chục và 9 đơn vị, hay viết là 49 = 40 + 9

Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị, hay viết là 55 = 50 + 5

Số 81 gồm 8 chục và 1 đơn vị, hay viết là 81 = 80 + 1

Vậy em nối như sau:

4: a) Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Việt đã ghép mỗi miếng bìa (E, G, H, K) vào một ô trống (A, B, C, D) để được bảng các số từ 1 đến 100.

Việt ghép như sau:

Ghép E vào C.

Ghép …… vào …….

Ghép …… vào …….

Ghép …… vào ……

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong các số ở miếng bìa E, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa G, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa H, số bé nhất là ……

Trong các số ở miếng bìa K, số bé nhất là ……

Trả lời:

a) Quan sát tranh em thấy:

Việt ghép E vào C vì: Số liền trước số 63 là số 62, số liền trước số 73 là số 72, số liền sau số 64 là số 65, số liền sau số 74 là số 75.

Tương tự như trên em có kết quả sau:

Ghép E vào C.

Ghép G vào B

Ghép H vào A

Ghép K vào D

b) Quan sát tranh em thấy:

Trong các số ở miếng bìa E, số bé nhất là 63

Trong các số ở miếng bìa G, số bé nhất là 27

Trong các số ở miếng bìa H, số bé nhất là 23

Trong các số ở miếng bìa K, số bé nhất là 67

Bài 1 Ôn tập các số
Xem bài giải tiếp theo:
Bài 2. Tia số. Số liền trước, số liền sau
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x