Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu SGK

Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng trang 47 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu. Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu.

KHỞI ĐỘNG

Có một số cụm từ mà em đã từng nghe và có thể em đã từng dùng, ví dụ: “Quản lí học sinh”, “Quản lí nhân sự”, “Quản lí chi tiêu cá nhân”,…

Theo em, việc quản lí có liên quan đến việc lưu trữ và xử lí dữ liệu không? Hãy nêu một việc em đã làm để quản lí một hoạt động nào đó của mình?

Đáp án:

– Việc quản lí liên quan chặt chẽ đến dữ liệu, cần lưu trữ dữ liệu để tra cứu, xử lí.

– Một việc em đã làm để quản lí một hoạt động nào đó của mình, đó là: Quản lí chi tiêu: mỗi ngày ghi lại chi phí mình sử dụng và xem xét những gì không cần có từ đó quản lí chi tiêu của mình một cách hợp lí nhất.

1. Bài toán quản lí

Thông tin dùng trong bài toán quản lí phải chính xác, kết quả xử lí thông tin phải đáng tin cậy để giúp có được quyết định đúng đắn, hợp lí.

2. Xử lí thông tin trong bài toán quản lí

a) Tạo lập hồ sơ

Khi tạo lập hồ sơ cho mỗi bài toán quản lí, phải xác định đầy đủ những dữ liệu cần được lưu trữ, đồng thời dữ liệu nhập vào phải đúng đắn.

b) Cập nhật dữ liệu

Cập nhật dữ liệu gồm các thao tác: thêm, sửa, xoá dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu sau mỗi lần cập nhật cũng phải thoả mãn tính đầy đủ và đúng đắn.

c) Khai thác thông tin

Khai thác thông tin là để phục vụ kịp thời cho công tác quản lí. Do vậy, việc xử lí dữ liệu trong hồ sơ phải nhanh chóng, chính xác và thông tin kết xuất ra phải ở dạng dễ hiểu.

3. Cơ sở dữ liệu và phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu

HOẠT ĐỘNG

Theo em, có nên dùng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm bảng tính để tạo lập hồ sơ, cập nhập và khai thác thông tin trong hồ sơ phục vụ công tác quản lý của một tổ chức hay không? Vì sao?

Đáp án:

Theo em, không nên dùng phần mềm soạn thảo văn bản hay phần mềm bảng tính để tạo lập hồ sơ, cập nhật và khai thác thông tin trong hồ sơ phục vụ công tác quản lí của một tổ chức.

Vì các bài toán quản lí cỡ lớn có thể quản lí nhiều triệu đối tượng (chẳng hạn mặt hàng, khách hàng,…) vượt quá giới hạn tối đa của phần mềm soạn thảo văn bản và phần mềm bảng tính.

Cơ sở dữ liệu: tập hợp dữ liệu được tổ chức sao cho máy tính có thể lưu trữ, truy cập, cập nhật và xử lí để phụ vụ cho hoạt động của một đơn vị nào đó.

Hệ quản trị CSDL: phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác dữ liệu của CSDL.

VẬN DỤNG

Giả sử dùng một bảng để chứa dữ liệu thể hiện thông tin về những người được mượn sách ở thư viện (những người có thẻ thư viện), em hãy chỉ ra một vài điều kiện cho dữ liệu trong bảng đó nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin. Theo em, nếu dùng một phần mềm bảng tính để tạo lập, lưu trữ bảng dữ liệu đó thì phần mềm bảng tính có tự động kiểm soát các cập nhập dữ liệu để đảm bảo được các được các điều kiện đã đặt ra hay không?

Đáp án:

Giả sử dùng một bảng để chứa dữ liệu thể hiện thông tin về những người được mượn sách ở thư viện (những người có thẻ thư viện), có thể chỉ ra một vài điều kiện cho dữ liệu trong bảng đó nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin:

– Không có hai người có cùng số thẻ thư viện.

– Không để trống cột số thẻ thư viện.

Nếu dùng một phần mềm bảng tính để tạo lập, lưu trữ bảng dữ liệu đó thì phần bảng mềm bảng tính không tự động kiểm soát các cập nhật dữ liệu để đảm bảo được các điều kiện đó.

CÂU HỎI TỰ KIỂM TRA

Câu 1. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

a. CSDL là tập hợp dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị nhớ phục vụ cho hoạt động của một cơ quan, đơn vị nào đó.

b. Hệ CSDL của một đơn vị là phần mềm quản trị CSDL của đơn vị đó.

c. Các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thoả mãn được một số ràng buộc để góp phần đảm bảo được tính đúng đắn của thông tin.

d. Hệ quản trị CSDL là chương trình kiểm soát được các cập nhập dữ liệu.

Đáp án:

Các câu sau đúng:

c. Các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong CSDL phải thoả mãn được một số ràng buộc để góp phần đảm bảo được tính đúng đắn của thông tin.

d. Hệ quản trị CSDL là chương trình kiểm soát được các cập nhập dữ liệu.

Câu 2. Theo em, những ứng dụng nào sau dưới đây cần có CSDL?

a. Quản lí bán vé máy bay.

b. Quản lí chi tiêu cá nhân.

c. Quản lí cước phí điện thoại

d. Quản lí một mạng xã hội.

Đáp án:

Theo em, những ứng dụng sau dưới đây cần có CSDL:

a. Quản lí bán vé máy bay.

b. Quản lí chi tiêu cá nhân.

c. Quản lí cước phí điện thoại

Xem các bài giải khác tại Giải sách giáo khoa tin học lớp 11 Tin học ứng dụng – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x