Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính. 

49 + 3458 + 2337 + 46
68 + 779 + 67 + 84

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái, lưu ý có nhớ.

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Tính nhẩm.

9 + 38 + 66 + 57 + 4
5 + 94 + 85 + 66 + 7

Hướng dẫn giải
Tính nhẩm theo các quy tắc đã học (6, 7, 8, 9 cộng với một số) và điền kết quả như sau:

9 + 3 = 128 + 6 = 146 + 5 = 117 + 4 = 11
5 + 9 = 144 + 8 = 125 + 6 = 116 + 7 = 13

Đề bài 2: Tính:
a) 26 + 4 + 2
    26 + 6

b) 45 + 5 + 3
    45 + 8

c) 58 + 2 + 32
    58 + 3

Hướng dẫn giải
Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.
a) 26 + 4 + 2 = 30 + 2 = 32
    26 + 6 = 32

b) 45 + 5 + 3 = 50 + 3 = 53
    45 + 8 = 53

c) 58 + 2 + 32 = 60 + 32 = 92
    58 + 34 = 92

Đề bài 3: Điền dầu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm
      10 + 5  .?.  12 + 3
      80 + 4  .?.  82 + 3
      7 + 3+ 5  .?.  7 + 5 + 3
      19 + 1 + 6  .?.  19 + 5 + 1

Hướng dẫn giải
Tính giá trị của hai vế rồi so sánh kết quả để điền dấu như sau:

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Tính tổng để cất sách vào ba lô thích hợp.

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải, hoặc em có thể cộng hai số có kết quả là số tròn chục, sau đó cộng với ố còn lại.
Ta có:
         61 + 9 + 7 = 70 + 7 = 77 ;
         3 + 9 + 67  = 12 + 67 = 79 ;
hoặc: 3 + 67 + 9 = 70 + 9 = 79.
         63 + 5 + 7 = 68 + 7 = 75.
hoặc 63 + 7 + 5 = 70 + 5 = 75.

Vậy ta cất sách vào ba lô như sau:

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Tính:

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tương tự như ví dụ mẫu: lấy số lít của ba can cộng lại với nhau:
15 + 15 + 20 = 30 + 20 = 50

Bumbii trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Có 47 con thỏ xám. Số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám là 18 con. Hỏi có bao nhiêu con thỏ trắng?

Bumbii trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để tìm số con thỏ xám và số thỏ trắng nhiều hơn số thỏ xám, từ đó viết tóm tắt.

Tóm tắt
Thỏ xám: 47 con
Thỏ trắng nhiều hơn thỏ xám: 18 con
Thỏ trắng: … con ?

Để tìm số con thỏ trắng ta lấy số con thỏ xám cộng với 18 con.

Bài giải
Có số con thỏ trắng là:
47 + 18 = 65 (con)
Đáp số: 65 con.

Thử thách

Giúp bạn Sóc đi đúng đường để tìm được hạt dẻ.

Bumbii trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tính tổng 24 + 9 = 33.
Tìm phép tính cộng có số hạng là 33 rồi tính tổng, …
Tiếp tục như vậy sẽ tìm được hạt dẻ.

Ta có:  
• 24 + 9 = 33 ; phép cộng có số hạng là 33 là 33 + 9.
• 33 + 9 = 42 ; phép cộng có số hạng là 42 là 42 + 8.
• 42 + 8 = 50 ; phép cộng có số hạng là 50 là 50 + 9.
•  50 + 9 = 59 ; phép cộng có số hạng 59 là 59 + 8.
•  59 + 8 = 67 ; phép cộng có số hạng là 67 là 67 + 9.
•  67 + 9 = 76 ; phép cộng có số hạng là 76 là 76 + 6.
•  76 + 6 = 82 ; phép cộng có số hạng là 82 là 82 + 9.
•  82 + 9 = 91 ; phép cộng có số hạng là 91 là 91 + 5.

Vậy đường đi đúng để Sóc tìm được hạt dẻ là:

Bumbii trang 86 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Phép cộng có tổng là số tròn chục
Xem bài giải tiếp theo: Em làm được những gì? (trang 89)
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x