Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Giải bài tập bài 8 công cụ hỗ trợ tính toán trang 39 sách giáo khoa…

Continue Reading

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Giải bài tập bài 7 tính toán tự động trên bảng tính trang 34 sách giáo…

Continue Reading

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Giải bài tập bài 6 làm quen với phần mềm bảng tính trang 28 sách giáo…

Continue Reading

Bài 5. Ứng xử trên mạng

Giải bài tập bài 5 ứng xử trên mạng trang 23 sách giáo khoa Tin học…

Continue Reading

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Giải bài tập bài 4 mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin…

Continue Reading

Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Giải bài tập bài 3 quản lí dữ liệu trong máy tính trang 13 sách giáo…

Continue Reading

Bài 2. Phần mềm máy tính

Giải bài tập bài 2 phần mềm máy tính trang 10 sách giáo khoa Tin học…

Continue Reading

Bài 8 Bảng cộng (qua 10)

Bài 8 Bảng cộng (qua 10) trang 35 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri…

Continue Reading

Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 7 Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 trang 29 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Continue Reading

Bài 6 Luyện tập chung

Bài 6 Luyện tập chung trang 26 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading