Ôn tập các số trong phạm vi 100

Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Số?

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Có tất cả .?. chấm tròn.
b)

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Đếm số chấm tròn rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Một thẻ có 10 chấm tròn hay 1 chục, em đếm thêm số chấm tròn lẻ, em được:
Có tất cả 96 chấm tròn.

b) Dựa vào phương pháp tách gộp số hàng chục, hàng đơn vị, em viết số còn thiếu vào chỗ chấm.

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Đúng (đ) hay sai (s)
a) 34 đọc là:
ba bốn \(\fbox{ ? }\)

ba mươi bốn \(\fbox{ ? }\)
ba mươi tư \(\fbox{ ? }\)

b) Bảy mươi mốt viết là:
71 \(\fbox{ ? }\)
701
\(\fbox{ ? }\)

c) 62 gồm:
60 chục và 2 đợn vị \(\fbox{ ? }\)

6 chục và 2 đợn vị \(\fbox{ ? }\)
60 và 2 \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải
a) Đọc số có hai chữ số: Với các số có hàng chục khác 1 thì đọc số hàng chục, ghép với chữ mươi rồi đọc số hàng đơn vị. Chữ số hàng đơn vị là 4 có thể đọc là “bốn” hoắc đọc là “tư”.
Vậy em điền đúng sai như sau:
34 đọc là:
ba bốn \(\fbox{ s }\)
ba mươi bốn \(\fbox{ đ }\)
ba mươi tư \(\fbox{ đ }\)

b) Viết số có hai chữ số:
Ghép theo thứ tự chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị để viết được số.
Bảy mươi mốt viết là:
71 \(\fbox{ đ }\)
701 \(\fbox{ s }\)

c) Trong số có hai chữ số, chữ số đứng trước là số hàng chục, chữ số đứng sau là số hàng đơn vị.
62 gồm:
60 chục và 2 đợn vị \(\fbox{ s }\)
6 chục và 2 đợn vị \(\fbox{ đ }\)
60 và 2 \(\fbox{ đ }\)

Đề bài 3: Số?

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em quan sát hình, tìm ra quy luật của từng dãy số và điền số thích hợp.
a) Các số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị. Do đó, em đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

b) Dãy số là các số chẵn, tăng dần. Do đó, em đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

c) Các số liền nhau hơn kém nhau 5 đơn vị. Do đó, em đếm thêm 5 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

d) Dãy số là số tròn chục tăng dần. Do đó, em đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Hình cuối cùng có bao nhiêu con kiến?

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình vẽ ta thấy hình sau có nhiều hơn hình trước 3 con kiến:
2 + 3 = 5
5 + 3 = 8
8 + 3 = 11
Lần lượt đếm thêm 3, hay cộng thêm 3 vào số trước đó ta tìm được số con kiến ở hai hình cuối.
Ta có: 11 + 3 = 14, do đó hình thứ năm có 14 con kiến.
14 + 3 = 17, do đó hình thứ sáu có 17 con kiến.
Vậy hình cuối cùng có 17 con kiến.

Đề bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

34 .?. 3051 .?. 2870 + 4 .?. 74
.?. 2275 .?. 579 + 5 .?. 5 + 9

Hướng dẫn giải
Em so sánh các số có hai chữ số:
– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.
– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.
– Nếu các vế cần so sánh có phép tính thì em thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả.

34 > 3051 > 2870 + 4 = 74
< 2275 > 579 + 5 = 5 + 9

Đề bài 6: Số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em so sánh các số ghi trên chú kiến: 57, 8, 81, 53.
– Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.
– Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn

So sánh các số ta có:
8 < 53 < 57 < 81.

Vậy số lớn nhất là 81, số bé nhất là 8.

Đề bài 7: Đổi chỗ hai chiếc lá để các số được sắp xếp theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn.

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Từ lớn đến bé.

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
So sánh các số trong chiếc lá rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.
a) So sánh các số ta có:
38  <  40  <  48  <  84.
Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) So sánh các số ta có:
97  >  90  >  79  >  75.
Vậy để các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé ta đổi chỗ hai chiếc lá như sau:

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 8: Tìm nhà cho chim (mỗi con chim ở một nhà).

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào tia số, em tìm số cho mỗi ngôi nhà. Sau đó, dựa vào gợi ý ghi ở mỗi chú chim, em tìm nhà cho chúng.
– Tìm số cho mỗi ngôi nhà:
Trên tia số, các số tăng dần từ trái sang phải, mỗi vạch nhỏ tương ứng với 1 đơn vị.
Ngôi nhà thứ nhất ở vạch nhỏ trước số 20 tương ứng với số 19.
Tương tự, em tìm được số cho các ngôi nhà còn lại:

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

– Phân tích gợi ý trên mỗi chú chim:
Số liền sau số 70 là 71.
Số liền trước của 20 là 19.
Hai số còn lại là 35 và 55, 35 < 55.

Vậy nhà của các chú chim được nối như sau:

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 9: Có bao nhiêu quả trứng chim?
Ước lượng: Có khoảng .?. quả.
Đếm: Có .?. quả.

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình em thấy các quả trứng được xếp thành 7 nhóm.
Mỗi nhóm có khoảng 10 quả trứng.
Đếm số quả trứng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục, 7 chục).

Bumbii trang 115 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng 70 quả trứng.
Đếm từng quả trứng ta thấy có 73 quả trứng.

Xem bài giải trước: Em làm được những gì? (trang 112)
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập phép cộng và phép trừ
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x