Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Em quan sát hình tìm ra quy luật số được ghi trên mỗi dòng như sau:
Dãy số a: là dãy số tăng dần, các số liền nhau hơn kém nhau 1 đơn vị. Vậy em đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số b: là dãy số lẻ tăng dần, các số liền nhau hơn kém nhau 2 đơn vị. Vậy em đếm thêm 2 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Dãy số c: là dãy số tăng dần, các số liền nhau hơn kém nhau 10 đơn vị. Vậy em đếm thêm 10 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Em trình bày như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát bài mẫu ở hình 1, em nhận thấy, 73 – 3 = 70; 73 – 70 = 3.
Vậy để tìm số còn thiếu trong ô trống trên mái nhà ở hình 2, em thực hiện như sau:
Với phép tính cộng: số hạng là 30 và 6, tổng là 36.

Với phép tính trừ:
+ Số bị trừ là 36, số trừ là 6 thì hiệu là 30.
+ Số bị trừ là 36, số trừ là 30 thì hiệu là 6.

Em điền kết quả vào hình như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: a) Gọi tên các thành phần của phép tính.

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Thay .?.  bằng dấu phép tính (+,– ) 

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
a) Áp dụng:
Số hạng + số hạng = tổng
Số bị trừ – số trừ = hiệu
Em điền kết quả như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Ta thấy: 34 + 52 = 86, từ phép cộng này ta viết được hai phép tính trừ:
86 – 34 = 52
86 – 52 = 34

Vậy em điền kết quả như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Đặt tính rồi tính.
62 + 24             
37 – 15             
8 + 41

Hướng dẫn giải:
Em đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.
12   .?.   8                     
53 – 3   .?.   53
22 + 7    .?.   29           
5 + 40    .?.   50

Hướng dẫn giải:
Tính giá trị hai vế (nếu vé đó có chứa phép tính) rồi so sánh kết quả với nhau.

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình, em nhận thấy: 9 = 4 + 5; 4 = 9 – 5; 5 = 9 – 4.
Số ở hàng trên bằng tổng hai số ở hàng bên dưới.
Số ở hàng dưới bằng hiệu của số hàng trên và số hàng dưới cạnh số đó.

Thực hiện phép tính tương tự, em điền kết quả như sau:

a)

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b)

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Một bến xe có 29 ô tô, sau đó có 9 ô tô rời bến. Hỏi bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bumbii Em làm được những gì? trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trả lời: Bến xe còn lại .?. ô tô.

Hướng dẫn giải:
Để tính số ô tô còn lại trong bến, em thực hiện phép tính trừ, lấy số ô tô có trong bến (29) trừ đi số ô tô đã rời bến (9), em có phép tính: 29 – 9  = 20 (ô tô)

Em điền kết quả như sau:

Bumbii trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trả lời: Bến xe còn lại 20 ô tô.

Đề bài 8: Mẹ mua 10 cái bánh, ba mua thêm 6 cái bánh nữa. Hỏi cả ba và mẹ mua bao nhiêu cái bánh?

Bumbii trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trả lời: Cả ba và mẹ mua .?.  cái bánh.

Hướng dẫn giải:
Để tìm số cái bánh cả ba và mẹ mua ta lấy số cái bánh mẹ mua cộng với số cái bánh ba mua thêm.
10 + 6 = 16 (cái bánh).

Em điền kết quả như sau:

Bumbii trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trả lời: Cả ba và mẹ mua 16 cái bánh.

Đề bài 9: Ước lượng: Có khoảng ?. con cá.
Đếm: Có .?. con cá.

Bumbii trang 21 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Các con cá bơi thành 4 nhóm.
Mỗi nhóm có khoảng 10 con cá.
Ước lượng: Có khoảng 40 con cá.

Em đếm: có 44 con cá.

Xem bài giải trước: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
Xem bài giải tiếp theo: Điểm – Đoạn thẳng
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x