Điểm – Đoạn thẳng

Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Đọc tên các điểm và các đoạn thẳng.

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
– Các điểm được kí hiệu bằng các chữ in hoa.
Các điểm có trong hình vẽ là: M, N, E, C, D, P, K, H, T.

– Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.
Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: MN, CD, DP, KH.

Đề bài 2: Đúng (đ) hay sai (s)?

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm.
b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vẽ ta thấy đoạn thẳng DE được bắt đầu ở điểm 1cm và kết thúc ở điểm 4cm.
Do đó độ dài đoạn thẳng DE là 4 cm – 1 cm = 3 cm.
Vậy ta có kết quả như sau:
a) Đoạn thẳng DE dài 4 cm        (s)
b) Đoạn thẳng DE dài 3 cm.       (đ)

Đề bài 3: Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng.

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đoạn thẳng AB dài .?. cm.
Đoạn thẳng BC dài .?. cm.
Đoạn thẳng AC dài .?. cm.

Hướng dẫn giải:
Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với số 0 ghi trên thước. Đầu kia trùng với vạch số mấy thì đó là độ dài của đoạn thẳng vừa đo.

Em ghi kết quả vào chỗ chấm như sau:
Đoạn thẳng AB dài 7 cm.
Đoạn thẳng BC dài 3 cm.
Đoạn thẳng AC dài 10 cm.

Đề bài 4: Dùng thước thẳng vẽ một đoạn thẳng.
Mẫu: Vẽ đoạn thẳng dài 4 cm.

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Em hãy vẽ một đoạn thẳng có độ dài 10 cm rồi đặt tên cho đoạn thẳng đó.

Hướng dẫn giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi vẽ đoạn thẳng có độ dài 10 cm theo 2 bước đã cho.
Bước 1: Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm.
Bước 2: Nối hai điểm.
Em đặt tên cho đoạn thẳng là PQ.

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Bumbii Điểm – Đoạn thẳng trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau.
Quan sát hình vẽ và đếm số đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Hai chú sên ở cách nhau 10 cm đang bò về phía nhau.
Sên Xanh đã bò được 5 cm, Sên Vàng đã bò được 3 cm.
a) Vẽ đoạn thẳng AC dài 10 cm.
b) Trên đoạn thẳng AC, xác định vị trí mỗi chú sên sau khi bò được 5 cm và 3 cm.
c) Đo để biết bây giờ hai chú sên cách nhau bao nhiêu xăng-ti-mét.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:

a) Vẽ hai điểm cách nhau 10 cm rồi nối hai điểm lại với nhau ta được đoạn thẳng AC.

b) Sên Xanh đã bò được 5 cm, khi đó Sên Xanh ở vị trí có ghi 5 cm.
 Sên Vàng đã bò được 3 cm, khi đó Sên Vàng ở vị trí có ghi 3 cm.

c) Dùng thước đo độ dài ta tìm được khoảng cách lúc này giữa hai chú sên là 2 cm.

Bumbii trang 24 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theo: Tia số – số liền trước, số liền sau
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x