Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 2

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trà lời đúng.

 a) Số gồm 9 trăm và 5 đơn vị viết là:

A. 95                                          

B. 59                                       

C. 905

 b) Số năm trăm hai mươi mốt viết là:

A. 521                                          

B. 520                                     

C. 251

Trả lời:

 a) Số gồm 9 trăm và 5 đơn vị viết là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 1

 b) Số năm trăm hai mươi mốt viết là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 2

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trà lời đúng

a) 15 là tích của hai số nào?

A. 3 và 5                                   

B. 5 và 4                                   

C. 2 và 9

b) Số bị chia là 20, số chia là 5. Vậy thương bằng:

A. 15                                        

B. 25                                         

C. 4

Trả lời:

a) 15 là tích của hai số nào?

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 3

b) Số bị chia là 20, số chia là 5. Vậy thương bằng:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 4

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trà lời đúng

Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 516 – 243                              

B. 169 + 190                              

C. 251 + 39

Trả lời:

Ta có:
516 – 243 = 273
169 + 190 = 359
251 + 39 = 290
Trong ba kết quả phép tính trên, 273 là số nhỏ nhất tương ứng với phép tính ở câu A.
Vậy em khoanh vào A.

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 5

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trà lời đúng

a/ Từ 300 đến 400 có tất cả bao nhiêu số tròn chục?

A. 9 số                                

B. 10 số                                    

C. 11 số

b/ Thứ hai tuần này là ngày 16, vậy thứ hai tuần sau là ngày mấy:

A. ngày 21                                 

B. ngày 22                           

C. ngày 23

Trả lời:

a/ Từ 300 đến 400 có tất cả bao nhiêu số tròn chục?

Bumbii Hình 6

b/ Thứ hai tuần này là ngày 16, vậy thứ hai tuần sau là ngày mấy:

Bumbii Hình 7

Câu 5: Hình bên có:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 2. Hình 8

– …..hình tứ giác

Trả lời:

Hình trên có:

4 hình tứ giác.

Câu 6: Đặt tính rồi tính

534 + 271                   327 + 443                      

728 – 455                    864- 436

Trả lời:

Câu 7: Tính

5 x 4 – 2 =………                                                 

2 x 3 + 5 =…….

Trả lời:

5 x 4 – 2 = 20 – 2 = 18                                   

2 x 3 + 5 = 6 + 5 = 11

Câu 8: Bà có 15 quả cam, chia đều cho 3 cháu. Hỏi mỗi cháu nhận được bao nhiêu quả cam

Trả lời:                                         

Bài giải

Số quả cam mỗi cháu nhận được là:

15 : 3 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả cam

Câu 9: Tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là?

Trả lời:

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là: 900.

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 10.                                     

Tổng của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 900 + 10 = 910

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 2
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 2
Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 3

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x