Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 3

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là:

A. 10                    

B. 8                        

C. 6                            

D. 2

Trả lời:

Thương của phép chia có số bị chia bằng 12, số chia bằng 2 là: 12 : 2 = 6.

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 3. Hình 1

Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 cm …. 578 cm.  

A. <                          

B. >                                  

C. =

Trả lời:

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 560 cm …. 578 cm. 

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 3. Hình 2

Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 3. Hình 3

A. 9 cm                      

B. 10 cm                  

C. 6 cm                     

D. 8 cm

Trả lời:

Độ dài của đường gấp khúc MNPQ là: 4 + 2 + 3 = 9 cm.

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 3. Hình 4

Câu 4: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2? 

A. 5 × 2                       

B. 2 × 5               

C. 2 × 2               

D. 2 × 4

Trả lời:

Phép nhân nào dưới đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2? 

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 3. Hình 5

Câu 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Đồng hồ chỉ  mấy giờ?

Bumbii Đề số 3. Hình 6

A.   3 giờ 10 phút                           

B.   9 giờ  15 phút              

C.  10 giờ 15 phút          

D.  11 giờ 15 phút

Trả lời:

Đồng hồ chỉ  mấy giờ?

Bumbii Đề số 3. Hình 7

Câu 6: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Cái bút mực của em dài khoảng ……

A. 37 dm    B. 17 cm              

C. 17 dm     D. 40 cm

Trả lời:

Cái bút mực của em dài khoảng ……

Bumbii Đề số 3. Hình 8

Câu 7: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số 983 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 983 = 900 + 80 + 3                     

B. 983 = 300 + 80 + 9

C. 983 = 900 + 30 + 8                     

D. 983 = 800 + 90 + 3

Trả lời:

Bumbii Đề số 3. Hình 9.

Câu 8: Đặt tính rồi tính

315 + 130                      431 + 294                     

340 – 110                      190 – 15

Trả lời:

Bumbii Đề số 3. Hình 10

Câu 9: Ngăn trên có 120 quyển sách, ngăn dưới có 135 quyển sách. Hỏi ngăn trên có ít hơn ngăn dưới bao nhiêu quyển sách?     

Trả lời:

Bài giải

Số quyển sách ngăn trên có ít hơn ngăn dưới là:

135 – 120 = 15 (quyển)

Đáp số: 15 quyển sách

Câu 10: Số?

Bumbii Đề số 3. Hình 11

Hình vẽ trên có:

……… hình tứ giác.

……… hình tam giác.

Trả lời:

Hình vẽ trên có:

3 hình tứ giác.

3 hình tam giác.

Câu 11: Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là bao nhiêu?

Trả lời:

Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98.

Số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là: 900.

Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là: 900 + 98 = 998.

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 3
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 3
Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 4

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x