Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 4

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống.

a)

Số hạng4024
Số hạng4045
Tổng

b)

Số bị trừ9785
Số trừ3631
Hiệu

Trả lời:

a) Để tìm tổng em lấy số hạng thứ nhất cộng cho số hạng còn lại.

Số hạng4024
Số hạng4045
Tổng8069

b) Để tìm hiệu em lấy số bị trừ trừ cho số trừ.

Số bị trừ9785
Số trừ3631
Hiệu6154

Câu 2: Số?

635 = ……. + 30 + 5

101 = ……. + 1

750 = 700 + …….

999 =  …….  + 90 + …….

Trả lời:

635 = 600 + 30 + 5

101 = 100 + 1

750 = 700 + 50

999 =  900  + 90 + 9

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

27dm + 38dm = 65dm ô trống     

42cm – 20cm = 22 ô trống  

1km = 1000m ô trống  

67m – 9m = 56m ô trống  

Trả lời:

 27dm + 38dm = 65dm \(\fbox{ Đ }\)     

42cm – 20cm = 22 \(\fbox{ S }\)  vì thiếu đơn vị cm ở sau số 22.

1km = 1000m \(\fbox{ Đ }\)   

67m – 9m = 56m \(\fbox{ S }\) vì 67m – 9m = 58m

Câu 4: Điền vào chỗ chấm:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 4. Hình 1

Hình trên có ….. hình tam giác

Trả lời:

Hình trên có 5 hình tam giác.

Câu 5:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 4. Hình 2

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

A. 12 m                            

B. 12                     

C. 12 cm

Trả lời:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 3 + 4 + 5 = 12 cm.

Em khoanh vào C.

Câu 6: Các số 439 ; 972 ; 394 ; 521 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 439; 972; 394; 521

B. 972; 521; 439; 394

C. 394; 439; 521; 972

Trả lời:

Em so sánh các số 439 ; 972 ; 394 ; 521 em được:

972 > 521 > 439 > 394.

Do đó các số trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

972; 521; 439; 394

Em khoanh vào B.

Câu 7: Điền số

Số liền trước của số 609 là số: ………….

Số liền sau của số 540 là số: …………….

Trả lời:

Số liền trước của số 609 là số: 608

Số liền sau của số 540 là số: 541

Câu 8: Đặt tính rồi tính

646 + 263             654 –47               305 + 362             809 – 269

Trả lời:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 4. Hình 3

Câu 9: Con trâu cân nặng 355kg, con bò nhẹ hơn con trâu 55kg. Hỏi con bò cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam?

Trả lời:

Bài giải

Số ki- lô- gam con bò cân nặng là:

355 – 55 = 300 (kg)

Đáp số: 300 ki-lô-gam.

Câu 10: Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số bé nhất có 3 chữ số?

Trả lời:

Số lớn nhất có 3 chữ số là: 999

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100.

Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số bé nhất có 3 chữ số là:

999 – 100 = 899.

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 4
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 4
Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 5

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x