Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 1

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 999                 

B. 987                

C. 900             

D. 909

 Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100                  

B. 101                

C. 102             

D. 103

Trả lời:

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 1

Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 2

Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Tổng của 500 và 300 là:

A. 100              

B. 900             

C. 800                     

D. 600

Hiệu của 900 và 400 là:

A. 500              

B. 400        

C. 300               

D.  200

Trả lời:

Tổng của 500 và 300 là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 3

Hiệu của 900 và 400 là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 4

Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Bumbii hình 1

a.  Hình trên có bao nhiêu hình chữ nhật? 

A. 1               

B. 2            

C. 3            

D. 4

b.  Hình trên có bao nhiêu hình tam giác? 

A. 5               

B. 2             

C. 3            

D. 4

Trả lời:

a.  Hình trên có bao nhiêu hình chữ nhật? 

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 6

b.  Hình trên có bao nhiêu hình tam giác? 

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 1. Hình 7

Câu 4: Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ chấm:

5 x 8 …… 5 x 7                     

500 + 200 ……. 900 – 100

Trả lời:

5 x 8 …… 5 x 7    
Ta có: 5 x 8 = 40      
5 x 7 = 35
Vì 40 > 35 nên 5 x 8 > 5 x 7              

500 + 200 ……. 900 – 100
Ta có: 500 + 200 = 700
900 – 100 = 800
Vì 700 < 800 nên 500 + 200 < 900 – 100

Em điền vào chỗ chấm như sau:
5 x 8 > 5 x 7
500 + 200 < 900 – 100

Câu 5: Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào ô trống.

9 m =  ……… cm               

300 cm =  3 ….

Trả lời:

Ta có 1 m = 100 cm. Do đó, em điền như sau:

9 m =  900 cm               

300 cm =  3 m

Câu 6: Điền số còn thiếu vào chỗ chấm:

1 ngày có …… giờ                                         

3 giờ chiều hay còn gọi là …….giờ

Trả lời:

Em điền vào chỗ chấm như sau:

1 ngày có 24 giờ                                         

3 giờ chiều hay còn gọi là 15 giờ

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

a, 205 + 377
…………………. 
………………….  
………………….              

b, 458+ 35
………………….  
………………….  
………………….               

c, 470 – 263  
………………….  
………………….  
………………….           

d, 412 – 105
………………….  
………………….  
………………….  

Trả lời:

Em đặt tính rồi tính như sau:

Bumbii. Hình 7

Bài 8: Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ:

Bumbii hình 2

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Trả lời:

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 + 4 + 5 + 3 = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm

Câu 9: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số khác nhau?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Trả lời:

Số lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987
Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102.

Bài giải

Hiệu của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau với số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

987 – 102 = 885

Đáp số: 885

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 1
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 1
Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 2

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x