Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều.

1: Làm tròn các số sau đến hàng nghìn:

a)

Bumbii Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 1

Làm tròn số 3 400 đến hàng nghìn, ta được số ………………
b)

Bumbii Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 2

Làm tròn số 8 900 đến hàng nghìn, ta được số ………………
c)

Bumbii Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 3

Làm tròn số 3 500 đến hàng nghìn, ta được số ……………….

Lời giải:
Quan sát tia số, em xác định mỗi số đã cho gần với số tròn nghìn nào hơn rồi kết luận. Trong trường hợp chữ số hàng trăm là 5 thì ta làm tròn tiến (tức làm tròn đến số lớn hơn).
Vậy em trả lời như sau:

a) Làm tròn số 3 400 đến hàng nghìn, ta được số 3 000.

b) Làm tròn số 8 900 đến hàng nghìn, ta được số 9 000.

c) Làm tròn số 3 500 đến hàng nghìn, ta được số 4 000.

2: Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn (theo mẫu):

Mẫu: Làm tròn các số 72 000, 78 000, 75 000 đến hàng chục nghìn

. Ta thấy: Số 72 000 gần với số 70 000 hơn số 80 000
Vậy: Khi làm tròn số 72 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 70 000
. Ta thấy: Số 78 000 gần với số 80 000 hơn số 70 000
Vậy: Khi làm tròn số 78 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 80 000
. Ta thấy: Số 75 000 cách đều hai số 70 000 và 80 000
Quy ước: Khi làm tròn số 75 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 80 000

a)

Bumbii Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 4

Làm tròn số 42 000 đến hàng chục nghìn, ta được số …………….
b)

Bumbii Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 5

Làm tròn số 87 000 đến hàng chục nghìn, ta được số ……………..
c)

Bumbii trang 28 VBT toán lớp 3 tập 2 Cánh Diều. 6

Làm tròn số 75 000 đến hàng chục nghìn, ta được số ……………..

Lời giải:
Quan sát tia số, em xác định mỗi số đã cho gần với số tròn chục nghìn nào hơn rồi kết luận. Trong trường hợp chữ số hàng nghìn là 5 thì ta làm tròn tiến (tức làm tròn đến số lớn hơn).
Vậy em trả lời như sau:

a) Làm tròn số 42 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 40 000.

b) Làm tròn số 87 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 90 000.

c) Làm tròn số 75 000 đến hàng chục nghìn, ta được số 80 000.

3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Làm tròn số 1 234 đến hàng chục, ta được số ……
b) Làm tròn số 1 234 đến hàng trăm, ta được số …..
c) Làm tròn số 1 234 đến hàng nghìn, ta làm được số …..

Lời giải:
a) Vì số 1 234 gần với số 1 230 hơn số 1 240.
Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng chục, ta được số 1230.

b) Vì số 1 234 gần với số 1 200 hơn số 1 300.
Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng trăm, ta được số 1 200.

c) Vì số 1 234 gần với số 1 000 hơn số 2 000.
Vậy làm tròn số 1 234 đến hàng nghìn, ta làm được số 1 000.

4: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
a) Làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn ta được:
A. 6 000.
B. 5 500.
C. 5 000.
D. 5 400.

b) Làm tròn số 9 628 đến hàng trăm ta được:
A. 9 630.
B. 9 620.
C. 9 700.
D. 9 600.

Lời giải:
a) Ta thấy số 5 490 gần với số 5 000 hơn số 6 000.
Vậy làm tròn số 5 490 đến hàng nghìn ta được số 5 000.
Em khoanh vào C.

b) Ta thấy số 9 628 gần với số 9 600 hơn số 9 700.
Vậy làm tròn số 9 628 đến hàng trăm ta được số 9 600.
Em khoanh vào D.

5: Quan sát bảng sau rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Quãng đườngChiều dài
Hà Nội – Lào Cai286 km
Hà Nội – Lạng Sơn154 km
Hà Nội – Hà Nam63 km
Thành phố Hồ Chí Minh – Long An47 km
Thành phố Hồ Chí Minh – An Giang244 km
Thành phố Hồ Chí Minh – Kiên Giang248 km

Mẫu: Quãng đường từ Hà Nội đến Lào Cai dài khoảng 290 km.
a) Quãng đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn dài khoảng …………… km.
b) Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Nam dài khoảng …………… km.
c) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An dài khoảng …………. km.
d) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang dài khoảng ………… km.
e) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng ………. km.

Lời giải:

Em làm tròn độ dài mỗi quãng đường trên đến hàng chục. Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Quãng đường từ Hà Nội đến Lạng Sơn dài khoảng 150 km.
b) Quãng đường từ Hà Nội đến Hà Nam dài khoảng 60 km.
c) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Long An dài khoảng 50 km.
d) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang dài khoảng 240 km.
e) Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Kiên Giang dài khoảng 250 km.

6: Hiện nay, Việt Nam đã có những chuyến bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến nhiều thủ đô của các quốc gia khác.
Để bay thẳng từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri của nước Pháp, máy bay phải vượt qua quảng đường dài khoảng 9 190 km. Em hãy làm tròn độ dài quãng đường này đến hàng nghìn.
Trả lời: …………………………………………
…………………………………………………….

Lời giải:
Ta thấy số 9 190 gần với số 9 000 hơn số 10 000.
Nên khi làm tròn số 9 190 đến hàng nghìn, ta được số 9 000.
Vậy quãng đường bay từ Thủ đô Hà Nội đến Thủ đô Pa-ri dài khoảng 9 000 km.

Xem bài giải trước: Bài 69: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
Xem bài giải tiếp theo: Bài 71: Luyện tập chung
Xem bài giải khác: Giải VBT Toán Lớp 3 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x