Bài 2. Tạo chương trình Scratch đầu tiên

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Đọc bài

Bài 1. Làm quen với lập trình trực quan

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Làm quen…

Đọc bài

Bài 2. Luyện gõ phím Shift

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn…

Đọc bài

Bài 1. Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn…

Đọc bài

Bài 2. Máy tính giúp em tìm hiểu về các quốc gia

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện…

Đọc bài

Bài 7. Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản”

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 7. Thực…

Đọc bài

Bài 6. Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6. Các…

Đọc bài

Bài 5. Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 5. Thực…

Đọc bài

Bài 4. Chèn ảnh vào văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 4. Chèn…

Đọc bài

Bài 3. Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 3. Thực…

Đọc bài