Bài 7. Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản”

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 7. Thực…

Đọc bài

Bài 6. Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 6. Các…

Đọc bài

Bài 5. Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 5. Thực…

Đọc bài

Bài 4. Chèn ảnh vào văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 4. Chèn…

Đọc bài

Bài 3. Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 3. Thực…

Đọc bài

Bài 2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu tệp với tên mới

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 2. Soạn…

Đọc bài

Bài 1. Làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E2. Tập soạn thảo văn bản – Bài 1. Làm…

Đọc bài

Bài 3. Hiệu ứng chuyển trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 3. Hiệu ứng…

Đọc bài

Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 2. Định dạng…

Đọc bài

Bài 1. Bố cục của trang chiếu

Chủ đề E. Ứng dụng tin học – E1. Tạo bài trình chiếu – Bài 1.…

Đọc bài