Bài 3. Nhị thức Newton

Bài \(3\). Nhị thức Newton trang \(33\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Nhà xuất bản Chân…

Đọc bài

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp trang 26 SGK toán lớp 10 tập 2…

Đọc bài

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Bài \(1\). Quy tắc cộng và quy tắc nhân trang \(20\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\)…

Đọc bài

Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(18\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Nhà xuất bản Chân…

Đọc bài

Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai SGK Toán Tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài \(2\). Giải bất phương trình bậc hai một ẩn trang \(11\) SGK toán lớp \(10\) tập…

Đọc bài

Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai

Bài \(1\). Dấu của tam thức bậc hai trang \(6\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Nhà…

Đọc bài

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương \(VI\) trang \(126\) SGK toán lớp \(10\) tập \(1\) Nhà xuất bản Chân…

Đọc bài

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu SGK…

Đọc bài

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu trang…

Đọc bài