Bài tập cuối chương IX

Bài tập cuối chương IX, SGK Toán lớp 10 Tập 2 Kết nối tri thức với…

Continue Reading

Bài 27. Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

Bài \(27\). Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển trang \(83\) SGK Toán…

Continue Reading

Bài 26. Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

Bài \(26\). Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất trang \(77\) SGK Toán…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VIII

Bài tập cuối chương \(VIII\) trang \(76\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Kết nối tri thức…

Continue Reading

Bài 25. Nhị thức Newton

Bài \(25\). Nhị thức Newton trang \(72\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Kết nối tri thức…

Continue Reading

Bài 24. Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài \(24\). Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp trang \(66\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\)…

Continue Reading

Bài 23. Quy tắc đếm

Bài \(23\). Quy tắc đếm trang \(60\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Kết nối tri thức…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(58\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Kết nối tri thức…

Continue Reading

Bài 22. Ba đường conic

Bài \(22\). Ba đường conic trang \(48\) SGK toán lớp \(10\) tập \(2\) Kết nối tri thức…

Continue Reading

Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ

Bài 21. Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ SGK toán lớp 10 tập 2 Nhà xuất…

Continue Reading