Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa

Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa trang 156 SGK toán lớp 1 NXB Chân…

Continue Reading

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Continue Reading

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 144 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Xăng – ti – mét. Đơn vị đo độ dài

Xăng – ti – mét. Đơn vị đo độ dài trang 140 SGK toán lớp 1…

Continue Reading

Đo độ dài

Đo độ dài trang 136 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề bài…

Continue Reading

Độ dài

Độ dài trang 132 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề bài 1:…

Continue Reading

Thực hành và trải nghiệm

Thực hành và trải nghiệm trang 130 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Tờ lịch của em

Tờ lịch của em trang 128 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Phần…

Continue Reading

Các ngày trong tuần

Các ngày trong tuần trang 126 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Đề…

Continue Reading

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 123 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading