So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn

So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn trang 34 SGK toán lớp 1 NXB…

Continue Reading

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn trang 32 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng…

Continue Reading

Tách – Gộp số

Tách – Gộp số trang 29 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Bài…

Continue Reading

Các số 4, 5

Các số 4, 5 trang 26 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Câu…

Continue Reading

Các số 1, 2, 3

Các số 1, 2, 3 trang 24 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Thực hành và trải nghiệm: Vui Trung thu

Thực hành và trải nghiệm: Vui Trung thu trang 22 SGK toán lớp 1 NXB Chân…

Continue Reading

Xếp hình

Xếp hình trang 20 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Bài 1: Dùng…

Continue Reading

Hình tròn – Hình tam giác – Hình vuông – Hình chữ nhật

Hình tròn – Hình tam giác – Hình vuông – Hình chữ nhật trang 16 SGK…

Continue Reading

Khối hình chữ nhật – Khối lập phương

Khối hình chữ nhật – Khối lập phương trang 14 SGK toán lớp 1 NXB Chân…

Continue Reading

Vị trí

Vị trí trang 10 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Bài 1: Quan…

Continue Reading