Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Thực hiện theo mẫu.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
a) 10 quả táo gồm 7 quả táo đỏ và 3 quả táo xanh.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) 15 cái bánh gồm 10 cái bánh nhỏ và 5 cái bánh to.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

c) 9 chiếc xe gồm 5 chiếc đi về hướng bên phải và 4 chiếc đi về hướng bên trái.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Chọn từng cặp và giải thích cách chọn.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em chọn từng cặp dựa trên hình dạng của đồ vật. Ví dụ: Biển báo hình tam giác, xúc xắc hình khối lập phương có các mặt hình vuông, bánh xe tròn, hộp sữa hình hộp chữ nhật có các mặt hình chữ nhật.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Đồ vật nào cần xếp lại, hãy giải thích

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Quan sát tranh em thấy cái chai đang nằm, cuộn giấy và quả cam dễ bị lăn rơi khỏi bàn. Do đó em cần xếp 3 đồ vật này lại: dựng cái chai và cuộn giấy lên, chỉnh quả cam lại cho mặt hình tròn tiếp xúc với mặt bàn thì các đồ vật sẽ không bị lăn ngã.

Đề bài 4: Chọn một hình rồi viết phép tính thích hợp theo mẫu.

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Ở mỗi hình em chọn một con vật để viết phép tính thích hợp.
Ví dụ ở hình thứ nhất em chọn con mèo con mang số 6 và số 1. Em viết phép tính phù hợp với số 7 trên mèo mẹ như sau:
6 + 1 = 7
1 + 6 = 7
7 – 1 = 6
7 – 6 = 1
Tương tự ở các hình khác, em viết như sau:

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Xem tranh
a) Có bao nhiêu khúc gỗ?

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Số?

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
a) Em đếm có 63 khúc gỗ.
b) Có 63 khúc gỗ gồm 60 khúc gỗ được chất thành đống và 3 khúc gỗ lẻ. Em có sơ đồ tách gộp sau:

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Số?

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em quan sát tranh, tìm ra quy luật sắp xếp của dãy số và điền số còn thiếu như sau:

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7:
a) >, =, <
76 \(\fbox{ ? }\)82
64 \(\fbox{ ? }\) 61

70 \(\fbox{ ? }\) 59
8 \(\fbox{ ? }\) 13

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
20, 9, 47, 41

Hướng dẫn:
a) So sánh các số em điền như sau:
76 \(\fbox{ < }\)82
64 \(\fbox{ > }\) 61

70 \(\fbox{ > }\) 59
8 \(\fbox{ < }\) 13

b) So sánh các số 20, 9, 47, 41, em được:
9 < 20 < 41 < 47
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé là:
9, 20, 41, 47.

Đề bài 8: Xe nào chở nhiều quả dưa hấu nhất?

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
So sánh các số ghi trên quả dưa hấu em được:
74 < 79 < 81
Vậy xe chở 81 quả dưa hấu là xe chở nhiều nhất.

Đề bài 9: Đặt tính rồi tính:

87 – 2552 + 44 + 65
43 + 1698 – 579 -20

Hướng dẫn:
Em đặt tính sao cho hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị và tính như sau:

Bumbii Ôn tập cuối năm trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 10: Tính nhẩm.
9 – 2 + 3
80 + 10 – 30
90 – 20 – 30

Hướng dẫn:
Em thực hiện phép tính từ trái sang phải và điền kết quả như sau:
9 – 2 + 3 = 10
80 + 10 – 30 = 60
90 – 20 – 30 = 40

Đề bài 11: Đúng (\(\fbox{ đ }\)) hay sai (\(\fbox{ s }\))?

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 12: Số?

Hướng dẫn:
Quan sát tranh em thấy, tổng hai số dưới bằng số liền trên:
50 + 30 = 80
74 + 15 = 89
Vậy em điền được như sau:

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 13: Xem tranh

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Viết phép tính và nói câu trả lời theo mẫu.

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Lúc đầu có 5 bạn dưới nước, sau đó 2 bạn lên bờ. Hỏi còn lại mấy bạn dưới nước?
b) An nhặt được 5 vỏ ốc, Hòa nhặt được 4 vỏ ốc. Hỏi cả hai bạn nhặt được bao nhiêu vỏ ốc?

Hướng dẫn:
a) Lúc đầu có 5 bạn dưới nước, sau đó 2 bạn lên bờ. Em viết phép tính:
5 – 2 = 3
Vậy còn lại 3 bạn dưới nước.

b) An nhặt được 5 vỏ ốc, Hòa nhặt được 4 vỏ ốc. Em viết phép tính:
5 + 4 = 9
Vậy cả hai bạn nhặt được 9 vỏ ốc.

Đề bài 14: Trò chơi
Bạn A: Nói hai số bất kỳ trong phạm vi 10.
Bạn B: So sánh hai số đó. Dùng hai số đó viết một phép trừ.
Đổi vai trò: B nói, A viết.

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em tự thực hiện trò chơi theo hướng dẫn trên.

Đề bài 15: Em nhớ mấy số đo của em?
Ngón trỏ dài \(\fbox{ ? }\) cm.
Bàn tay dài
\(\fbox{ ? }\) cm.
Gang tay dài \(\fbox{ ? }\) cm.
Bước chân dài \(\fbox{ ? }\) cm.
Sải tay dài \(\fbox{ ? }\) gang tay.

Hướng dẫn:
Em tự đo và điền như sau:
Ngón trỏ dài \(\fbox{ 4 }\) cm.
Bàn tay dài \(\fbox{ 10 }\) cm.
Gang tay dài \(\fbox{ 15 }\) cm.
Bước chân dài \(\fbox{ 30 }\) cm.
Sải tay dài \(\fbox{ 6 }\) gang tay.

Đề bài 16: Em đo hộp bút của em.

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Chiều dài \(\fbox{ ? }\) cm.
Chiều rộng \(\fbox{ ? }\) cm.

Hướng dẫn:
Em tự đo hộp bút của mình và điền số. Ví dụ em đo được như sau:
Chiều dài \(\fbox{ 25 }\) cm.
Chiều rộng \(\fbox{ 8 }\) cm.

Đề bài 17:
a) Đọc các tờ lịch sau (Thứ … ngày …).

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Xem THÔNG BÁO, thứ mấy đi tham quan?

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

c) Quan sát tranh

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

..?..
Lúc đi: Có mặt tại: ..?.., lúc ..?.. giờ
Lúc 9 giờ em đang ở ..?..
Phụ huynh đón em tại ..?…, lúc ..?.. giờ.

Hướng dẫn:
a) Em đọc các tờ lịch theo thứ tự từ trái sang phải như sau:
Thứ sáu ngày 14
Thứ bảy ngày 15
Chủ nhật ngày 16
Thứ hai ngày 17
Thứ ba ngày 18
Thứ tư ngày 19
Thứ năm ngày 20

Bumbii trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Đọc thông báo em thấy ngày đi tham quan là ngày 19 tháng 5, và ngày viết thông báo này là thứ sáu ngày 14 tháng 5. Từ đó em có thể suy ra:
Ngày 15 là thứ bảy
Ngày 16 và chủ nhật
Ngày 17 là thứ hai
Ngày 18 là thứ ba
Ngày 19 là thứ tư.
Vậy ngày đi tham quan là thứ tư ngày 19 tháng 5.

c) Quan tranh em trả lời như sau:
Lúc đi: Có mặt tại: trường, lúc 7 giờ
Lúc 9 giờ em đang ở Bến Nhà Rồng
Phụ huynh đón em tại trường, lúc 11 giờ.

Xem bài giải trước: Em làm được những gì?
Xem bài giải tiếp theo: Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa
Xem bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x