Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 76: Ôn tập

Bài 76: Ôn tập trang 168 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. a, Tìm các số còn…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 75: Ôn tập về thời gian

Bài 75: Ôn tập về thời gian trang 166 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Mỗi đồng…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 164 SGK toán lớp 1 NXB…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 trang 160 SGK toán lớp 1 NXB…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10

Bài 71: Ôn tập các số trong phạm vi 10 trang 158 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 70: Em vui học toán

Bài 70: Em vui học toán trang 156 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. a, Đọc bài…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 69: Em ôn lại những gì đã học

Bài 69: Em ôn lại những gì đã học trang 153 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 68: Đồng hồ – Thời gian

Bài 68: Đồng hồ – Thời gian trang 150 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Mỗi đồng…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 67: Các ngày trong tuần lễ

Bài 67: Các ngày trong tuần lễ trang 148 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. a, Kể tên…

Continue Reading