Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100

Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều.

1. Số?

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. Hình 1

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quả trong mỗi hình và điền số tương ứng:

2. a, Đọc các số sau:

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. Hình 2

b, Số?

25 gồm \(\fbox{ ? }\) chục và \(\fbox{ ? }\) đơn vị, ta viết 25 = \(\fbox{ ? }\)+\(\fbox{ ? }\)
64 gồm \(\fbox{ ? }\) chục và \(\fbox{ ? }\) đơn vị, ta viết 64 = \(\fbox{ ? }\)+\(\fbox{ ? }\)
80 gồm \(\fbox{ ? }\) chục và \(\fbox{ ? }\) đơn vị, ta viết 80 = \(\fbox{ ? }\)+\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn:

a, Đọc các số trong hình:

  • Số 25 đọc là hai mươi lăm
  • Số 31 đọc là ba mươi mốt
  • Số 64 đọc là sáu mươi tư hay sáu mươi bốn
  • Số 75 đọc là bảy mươi lăm
  • Số 80 đọc là tám mươi
  • Số 99 đọc là chín mươi chín
  • Số 100 đọc là một trăm.

b, Đọc và điền các số thích hợp:
25 gồm \(\fbox{ 2 }\) chục và \(\fbox{ 5 }\) đơn vị, ta viết 25 = \(\fbox{ 20 }\)+\(\fbox{ 5 }\)
64 gồm \(\fbox{ 6 }\) chục và \(\fbox{ 4 }\) đơn vị, ta viết 64 = \(\fbox{ 60 }\)+\(\fbox{ 4 }\)
80 gồm \(\fbox{ 8 }\) chục và \(\fbox{ 0 }\) đơn vị, ta viết 80 = \(\fbox{ 80 }\)+\(\fbox{ 0 }\)

3. >; < ; = ? 

56\(\fbox{ ? }\)852\(\fbox{ ? }\)5783\(\fbox{ ? }\)83
39\(\fbox{ ? }\)4412\(\fbox{ ? }\)1247\(\fbox{ ? }\)67
76\(\fbox{ ? }\)2319\(\fbox{ ? }\)827\(\fbox{ ? }\)75

Hướng dẫn:

So sánh các số rồi điền dấu như sau:

56\(\fbox{ > }\)852\(\fbox{ < }\)5783\(\fbox{ = }\)83
39\(\fbox{ < }\)4412\(\fbox{ = }\)1247\(\fbox{ < }\)67
76\(\fbox{ > }\)2319\(\fbox{ < }\)827\(\fbox{ < }\)75

4. Sắp xếp các số sau: 

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. Hình 3

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn.
b, Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

So sánh các số rồi sắp xếp:

a, Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
38, 49, 67, 85

b, Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
85, 67, 49, 38

5. a, Em hãy dự đoán trong hình sau có bao nhiêu chiếc cốc:

Bumbii Bài 73: Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 162 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. Hình 4


b, Hãy đếm để kiểm tra dự đoán của mình

Hướng dẫn:

a, Quan sát và dự đoán số cốc có trong hình:
Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc cốc, có 6 hàng như vậy. Do đó có khoảng 60 chiếc cốc.

b, Em đếm thực tế số cốc có trong hình:
Có 56 chiếc cốc

Xem bài trước: Bài 72: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10
Xem bài tiếp theo: Bài 74: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100
Xem các bài giải khác: Giải bài tập SGK toán lớp 1 Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x