Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 66: Luyện tập chung

Bài 66: Luyện tập chung trang 146 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Đặt tính rồi tính:…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 65: Luyện tập

Bài 65: Luyện tập trang 144 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1.  Tính: 6 – 4 9…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40

Bài 64: Phép trừ dạng 27 – 4, 63 – 40 trang 142 SGK toán lớp 1 NXB Cánh…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15

Bài 63: Phép trừ dạng 39 – 15 trang 140 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính:…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 62: Luyện tập

Bài 62: Luyện tập trang 138 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính:  5 + 2 6 +3…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40

Bài 61: Phép cộng dạng 25 + 4, 25 + 40 trang 136 SGK toán lớp 1 NXB Cánh…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 14

Bài 60: Phép cộng dạng 25 + 14 trang 134 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính:…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 59: Cộng trừ các số tròn chục

Bài 59: Cộng trừ các số tròn chục trang 132 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính:…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 58: Luyện tập

Bài 58: Luyện tập trang 130 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính: 16 + 1 13 +…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 57: Phép trừ dạng 17 – 2

Bài 57: Phép trừ dạng 17 – 2 trang 128 SGK toán lớp 1 NXB Cánh Diều. 1. Tính:…

Continue Reading