Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 6: Số 0

Bài 6: Số 0 trang 16 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. a, Mỗi rổ có…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 5: Các số 7, 8, 9

Bài 5: Các số 7, 8, 9 trang 14 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số?…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 4: Các số 4, 5, 6

Bài 4: Các số 4, 5, 6 trang 12 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số?…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 3: Các số 1, 2, 3

Bài 3: Các số 1, 2, 3 trang 10 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều.  1. Số?…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 2: Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – Hình chữ nhật

Bài 2: Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – Hình chữ nhật trang…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 1: Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa

Bài 1: Trên – dưới. Phải – trái. Trước – sau. Ở giữa trang 6 SGK toán lớp…

Continue Reading