Chủ đề 1. Bài 2. Xử lí thông tin

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

BÀI 2. XỬ LÍ THÔNG TIN

Câu 2.1

Các hoạt động xử lí thông tin gồm:

A. Đầu vào, đầu ra.

B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.

C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.

D. Mở bài, thân bài, kết luận.

Đáp án: Câu B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền.

Câu 2.2

Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ.

C. Xử lí.

D. Truyền.

Đáp án: Câu B. Lưu trữ

Câu 2.3

Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ.

C. Xử lí.

D. Truyền.

Đáp án: Câu A. Thu nhận.

Câu 2.4

Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,… của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ

C. Xử lí.

D. Truyền.

Đáp án: Câu C. Xử lí.

Câu 2.5

Các thao tác nói, chia sẻ, thông báo, tuyên truyền, biểu đạt, trò chuyện, … của con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

A. Thu nhận.

B. Lưu trữ.

C. Xử lí.

D. Truyền.

Đáp án: Câu D. Truyền.

Câu 2.6

Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên” rồi tóm tắt lại, kể cho bạn Minh nghe. Hãy sắp xếp những việc làm cụ thể của bạn An theo thứ tự thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin.

a) Bạn An kể lại cho bạn Minh nghe tóm tắt câu chuyện.

b) Bạn An nhớ nội dung câu chuyện.

c) Bạn An đọc truyện “Con Rồng cháu Tiên”.

d) Bạn An tóm tắt câu chuyện.

Đáp án: c => b => d =>a

Câu 2.7

Trong truyện “Cuộc điều tra màu đỏ”, sau khi thu thập các chứng cứ, thám tử Sherlock Holmes đã lập luận để chứng minh Jefferson Hope là thủ phạm của vụ án. Hãy ghép mỗi hành động ở cột bên trái của thám tử với một hoạt động xử lí thông tin phù hợp ở cột bên phải.

1) Phán đoán, suy luận để chứng minh tội phạma) Thu nhận thông tin
2) Trình bày lập luận trước tòa ánb) Lưu trữ thông tin
3) Thu thập chứng cứ và các dấu vếtc) Xử lí thông tin
4) Ghi lại các sự kiện thu thập được ra giấyd) Truyền thông tin

Đáp án: 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

Câu 2.8

Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính?

A. Thiết bị ra.

B Thiết bị lưu trữ.

C. Thiết bị vào.

D. Bộ nhớ.

Đáp án: Câu C. Thiết bị vào.

Câu 2.9

Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người?

A. Màn hình.

B. Chuột.

C. Bàn phím.

D. CPU.

Đáp án: Câu D. CPU.

Câu 2.10

Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra của máy tính?

A. Micro.

B. Máy in.

C. Màn hình.

D. Loa.

Đáp án: Câu A. Micro là thiết bị vào.

Câu 2.11

Ghép mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải cho phù hợp.

1) Thiết bị vàoa) gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ lưu trữ thông tin.
2) Thiết bị rab) gồm các bộ phận của máy tính thực hiện tất cả các tính toán và xử lí dữ liệu.
3) Bộ nhớc) gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ thu nhận thông tin vào máy tính.
4) Bộ xử líd) gồm các bộ phận của máy tính có nhiệm vụ giúp người sử dụng tiếp nhận thông tin từ máy tính.

Đáp án: 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

Câu 2.12

Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính?

A. Thực hiện nhanh và chính xác.

B. Suy nghĩ sáng tạo.

C. Lưu trữ lớn.

D. Hoạt động bền bỉ.

Đáp án: Câu B. Suy nghĩ sáng tạo.

Câu 2.13

Hãy phân loại các thiết bị sau thành ba loại thiết bị đầu vào, thiết bị ra và bộ nhớ lưu trữ

hình 13 - câu 2

Đáp án:

– Thiết bị vào: Bàn phím, chuột, micro, USB, thẻ nhớ.

– Bộ nhớ lưu trữ: USB, thẻ nhớ.

– Thiết bị ra: Màn hình, máy in, loa.

Câu 2.14

So sánh quá trình xử lí thông tin giữa người và máy tính theo gợi ý sau:

Máy tínhCon người
Thu nhậnThiết bị vào: Bàn phím, chuột, camera, máy quét,…
Đặc điểm: Dữ liệu vào gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản.
Các giác quan: Mắt, tai, mũi, miệng, da,…
Đặc điểm: Thông tin vào rất đa dạng gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, mùi vị, cảm giác,…
Xử lí
Truyền
Lưu trữ

Đáp án:

 Máy tínhCon người
Thu nhậnThiết bị vào: Bàn phím, chuột, camera, máy quét,…
Đặc điểm: Dữ liệu vào gồm hình ảnh, âm thanh, văn bản.
Các giác quan: Mắt, tai, mũi, miệng, da,…
Đặc điểm: Thông tin vào rất đa dạng gồm văn bản, âm thanh, hình ảnh, mùi, vị, cảm giác,…
Xử líBộ vi xử lí (CPU)
Đặc điểm: Xử lí nhanh, chính xác, làm việc không mệt mỏi nhưng không tư duy sáng tạo được.
Bộ não
Đặc điểm: Xử lí chậm hơn, có thể không chính xác, làm việc cần nghỉ ngơi nhưng có tư duy sáng tạo.
TruyềnThiết bị ra: Màn hình, máy in, loa,…Truyền miệng, chữ viết, hình vẽ,…
Lưu trữBộ nhớ: Bộ nhớ trong, ổ cứng, USB, thẻ nhớ,…
Đặc điểm: Lâu dài, dữ liệu lưu trữ khổng lồ.
Vật mang tin: Bộ não, viết vẽ ra giấy, phim, máy tính…
Đặc điểm: Khả năng lưu trữ của bộ não con người hạn chế hơn so với máy tính.

Câu 2.15

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô thích hợp của bảng sau:

Phát biểuĐúng (Đ)/Sai (S)
a) Máy tính xử lí thông tin nhanh, chính xác hơn con người.
b) Máy ảnh có đầy đủ các chức năng của quá trình xử lí thông tin bao gồm: thu nhận, biến đổi, lưu trữ và truyền thông tin.
c) Thẻ nhớ, USB có thể là thiết bị lưu trữ nhưng cũng có thể là thiết bị đầu vào.
d) Dạng thông tin mà con người xử lí đa dạng hơn máy tính.
e) Nhờ máy tính, con người có thể lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ.
f) Máy tính có thể thay thế con người ở tất cả lĩnh vực.
g) Nhờ máy tính và mạng máy tính, thông tin được truyền một cách nhanh chóng gần như tức thời.

Đáp án:

a) => Đ; b) => Đ; c) => Đ; d) => Đ; e) => Đ; f) => S; g) => Đ

Câu 2.16

Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:

 Số học sinhTỉ lệ
Xem phim6731%
Chơi thể thao4420%
Chơi điện tử3215%
Đọc sách5827%
Việc khác157%

a) Việc các bạn phát phiếu và thu phiếu về thuộc hoạt động nào trong xử lí thông tin?

b) Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng như trên thuộc những hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

c) Bạn An sử dụng bảng trên để biết:

– Loại hình giải trí nào được các bạn thích nhất?

– Số bạn thích chơi điện tử là bao nhiêu? Số đó có cao không? Làm sao để thu hút được các bạn này vào các hoạt động khác?

– Nếu nhà trường xây dựng thư viện sách và câu lạc bộ thể thao liệu có khả thi không?

Để trả lời các câu hỏi trên, bạn An phải phân tích, suy nghĩ, tổng hợp,… việc làm đó của bạn An thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?

d) Bạn An sử dụng số liệu của bảng để vẽ biểu đồ trên giấy như sau:

Hình 4. Biểu đồ hình tròn
Hình 4. Biểu đồ hình tròn

Việc làm của bạn An thuộc những hoạt động nào trong các hoạt động của quá trình xử lí thông tin?

Đáp án:

a) Việc các bạn phát phiếu và thu phiếu về thuộc hoạt động thu nhận thông tin.

b) Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng thuộc các hoạt động xử lí và lưu trữ thông tin.

c) Để trả lời các câu hỏi đó, bạn An phải phân tích, suy nghĩ, tổng hợp,… việc làm đó của bạn An thuộc hoạt động xử lí thông tin.

d) Bạn An sử dụng số liệu của bảng để vẽ biểu đồ trên giấy thuộc các hoạt động xử lí và lưu trữ thông tin.

Câu 2.17

Em hãy nêu một công việc mà có đủ các hoạt động của quá trình xử lí thông tin. Hãy chỉ ra các bước thực hiện công việc tương ứng với các hoạt động của quá trình xử lí thông tin.

Đáp án:

Câu hỏi mở, có rất nhiều tình huống mà em gặp, gợi ý đáp án.

Ví dụ:

Bạn An thích đọc truyện Harry Potter. Bạn yêu sự hồn nhiên và dũng cảm của Harry trong cuộc chiến chống lại chúa tể hắc ám Voldemort. Minh không đọc truyện nhưng thỉnh thoảng được An kể cho nghe những tình tiết trong Harry Potter.

Các hoạt động thông tin của bạn An khi đọc truyện Harry Potter rồi kể lại cho bạn Minh được phân tích như sau:

– Truyện được viết dưới dạng văn bản. Thông tin là nội dung cuốn truyện. An đọc truyện là hoạt động thu nhận thông tin.

– An nhớ nhiều tình tiết trong câu chuyện, nhớ các nhân vật và mối quan hệ giữa họ với nhau. Đó là hoạt động lưu trữ thông tin vào não bộ của An.

– Câu chuyện mang nhiều thông điệp, tạo nên tình cảm của An yêu sự hồn nhiên và dũng cảm của Harry. Đó là hoạt động xử lí thông tin.

– An kể lại cho Minh nghe một số tình tiết trong truyện, biểu lộ tình cảm của mình đối với các nhân vật trong truyện. Đó là hoạt động xử lí thông tin.

Câu 2.18

Em hãy lấy ví dụ minh hoạ việc sử dụng máy tính đã làm cho việc học tập của em trở nên hiệu quả hơn.

Đáp án:

Câu hỏi mở, có rất nhiều ví dụ về việc sử dụng máy tính làm tăng hiệu quả trong học tập, gợi ý đáp án.

Ví dụ: Em có thể hoàn thành bài tập dự án bằng cách thu thập hình ảnh, tư liệu rồi sử dụng phền mềm trên máy tính làm bài trình chiếu, có thể gửi thư điện tử cho các bạn trong nhóm xem và góp ý, sau đó chỉnh sửa lại và nộp bài tập cho thầy cô giáo.

__________***__________

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Xem các bài giải khác tại link https://bumbii.com/giai-sach-bai-tap-tin-hoc-lop-6-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x