Các số đến 100

Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Số?

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em đếm và khoanh từng nhóm 10 (1 chục) rồi đếm số quả lẻ. Sau đó em ghép lại thành số quả cần điền.
a) Em đếm được 6 chục và 3 quả, như vậy có 63 quả cà chua.
b) Em đếm được 7 chục và 8 quả, như vậy có 78 quả cà chua.

Đề bài 2: Số (theo mẫu).
Mẫu:

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em đếm các khối vuông và điền như sau:

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Quả bóng nào có số phù hợp (xem mẫu):

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em đếm các khối vuông ở mỗi hình và chọn số phù hợp với số khối vuông đếm được:

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Số?

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Dựa theo mẫu em điền được như sau:

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Số?

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em tách số đã cho thành chục, đơn vị như sau:

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Số?

Bumbii Các số đến 100 trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em tách số đã cho thành tổng hai số như sau:

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Làm theo mẫu:
Mẫu:

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em đếm số chấm tròn và điền phép tính theo mẫu như sau:

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 8: Tính:
40 + 2
42 – 2

84 – 4
60 + 6

Hướng dẫn:
Em thực hiện phép tính và điền kết quả như sau:
40 + 2 = 42
42 – 2 = 40

84 – 4 = 80
60 + 6 = 66

Đề bài 9: Đúng (\(\fbox{ đ }\)) hay sai (\(\fbox{ s }\))
a) 35 = 3 + 5 \(\fbox{ ? }\)
35 = 30 + 5 \(\fbox{ ? }\)
35 = 5 + 30 \(\fbox{ ? }\)

b) 70 + 9 = 79 \(\fbox{ ? }\)
70 + 9 = 709 \(\fbox{ ? }\)
90 + 7 = 79 \(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn:
Em kiểm tra tính đúng, sai từng phép tính và biết đ, s như sau:
a) 35 = 3 + 5 \(\fbox{ s }\)
35 = 30 + 5 \(\fbox{ đ }\)
35 = 5 + 30 \(\fbox{ đ }\)

b) 70 + 9 = 79 \(\fbox{ đ }\)
70 + 9 = 709 \(\fbox{ s }\)
90 + 7 = 79 \(\fbox{ s }\)

Đề bài 10: Số?

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em quan sát tranh, xem phép tính nào có đủ dữ kiện em sẽ làm trước.
Em làm theo thứ tự phép tính sau:
30 + 50 = 80
30 + 60 = 90
60 – 10 = 50
90 – 60 = 30.

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 11: Số?

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn:
Em dựa vào kiến thức đã học về tách – gộp số, em điền được như sau:

Bumbii trang 109 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: So sánh các số
Xem bài giải tiếp theo: Bảng các số từ 1 đến 100
Xem bài giải khác: Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x