Bài tập cuối chương 2

Bài tập cuối chương 2 trang 45 sách giáo khoa toán lớp 7 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(1.\) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\displaystyle\frac{5}{16}; \quad -\displaystyle\frac{7}{50}; \quad \displaystyle\frac{11}{40}; \quad \displaystyle\frac{9}{200}.\)

b) \(\displaystyle\frac{1}{7}; \quad \displaystyle\frac{1}{11}; \quad \displaystyle\frac{3}{13}; \quad -\displaystyle\frac{5}{12}.\)

Giải

a) \(\displaystyle\frac{5}{16}=0,3125; \quad -\displaystyle\frac{7}{50}=-0,14; \quad \displaystyle\frac{11}{40}=0,275; \quad \displaystyle\frac{9}{200}=0,045.\)

b) \(\displaystyle\frac{1}{7}=0,(142857); \quad \displaystyle\frac{1}{11}=0,0(9); \quad \displaystyle\frac{3}{13}=0,(230769); \quad -\displaystyle\frac{5}{12}=-0,41(6).\)

\(\)

\(2.\) Hai số 3,4(24) và 3,(42) có bằng nhau không?

Giải

Ta có: \(3,4(24) = 3,4242424…\) và \(3,(42) = 3,424242…\)

Do \(3,4242424… = 3,424242…\) nên \(3,4(24) = 3,(42).\)

Vậy \(3,4(24) = 3,(42).\)

\(\)

\(3.\) Tính:

\(\sqrt{91};\ \sqrt{49};\ \sqrt{(12)^2};\ \sqrt{(-4)^2}.\)

Giải

\(\sqrt{91}=9,539392014 \approx 9,54; \qquad \sqrt{49}=\sqrt{7^2}=7;\)

\(\sqrt{12^2}=12; \qquad \sqrt{(-4)^2}=\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4.\)

\(\)

\(4.\) Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng:

\(a) \ \sqrt{9} \in \mathbb{Q} \hspace{1cm} b) \ \sqrt{5} \in \mathbb{R}; \hspace{1cm} c) \ \displaystyle\frac{11}{9} \notin \mathbb{R} \hspace{1cm} d) -\sqrt{7} \in \mathbb{R}.\)

Giải

a) Đúng. Vì \(\sqrt{9} = 3\) là số hữu tỉ.

b) Đúng. Vì \(\sqrt{5} = 2,236067977\) là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(\sqrt{5}\) là số vô tỉ, mà số vô tỉ thuộc tập hợp số thực.

c) Sai. Vì \(0,23 = \displaystyle\frac{23}{100}\) với \((23; 100 \in \mathbb{Z}\) và \(100 ≠ 0)\) nên \(0,23\) là số hữu tỉ mà số hữu tỉ thuộc tập hợp số thực.

d) Đúng. Vì -\(\sqrt{7} = -2,645751311\) là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên \(-\sqrt{7}\) là số vô tỉ, mà số vô tỉ thuộc tập hợp số thực.

\(\)

\(5.\) Tìm x, biết: \((x-5)^2 = 64.\)

Giải

\((x-5)^2 = 64\)

\((x-5)^2 = 8^2 = (-8)^2\)

\(x – 5 = 8\) hoặc \(x – 5 = -8\)

TH1: \(x – 5 = 8\)

\(x = 8 + 5 = 13\)

TH2: \(x – 5 = -8\)

\(x = -8 + 5 = -3\)

Vậy \(x = 13\) hoặc \(x = -3\)

\(\)

\(6.\) Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng \(1\) năm \(2021\) là \(8\ 993\ 083\) người (nguồn https://top10tphcm.com).

Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Giải

Chữ số hàng nghìn của số \(8\ 993\ 083\) là \(3\)

Chữ số liền kề bên phải của chữ số \(3\) là chữ số \(0 < 5\) nên giữ nguyên chữ số hàng nghìn và thay các chữ số phía sau bằng các chữ số \(0\).

Khi đó ta được số \(8\ 993\ 000\).

Vậy dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng \(1\) năm \(2021\) xấp xỉ \(8\ 993\ 000\) người.

\(\)

\(7.\) Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \displaystyle\frac{54,11\ .\ 6,95}{26,15}\) theo hai cách sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Giải

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Ta có: \(54,11 \approx 54,1; \quad 6,95 \approx 7; \quad 26,15 \approx 26,2.\)

\(A = \displaystyle\frac{54,1\ .\ 7}{26,2} \approx \displaystyle\frac{378,7}{26,2} = 14,45419847 \approx 14,5.\)

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

\(A = \displaystyle\frac{54,11\ .\ 6,95}{26,15} = \displaystyle\frac{376,0645}{26,15} = 14,38105163 \approx 14,4.\)

\(\)

\(8.\) Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kỳ \(1\) như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: \(7\);

Điểm đánh giá cuối kì: \(10.\)

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Giải

Điểm trung bình môn Toán của Bích là:

\(\displaystyle\frac{6+8+8+9+7.2+10.3}{4+2+3} = \displaystyle\frac{75}{9} = 8,333… \approx 8,3.\)

Vậy điểm trung bình môn Toán của Bích xấp xỉ \(8,3.\)

\(\)

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải bài tập SGK Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x