Bài 60 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 60 Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 trang 74 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Trả lời:

Em thực hiện cộng theo thứ tự từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, chú ý có nhớ, được kết quả như sau:

2: Đặt tính rồi tính.

537 + 145
………………
………………
………………
258 + 132
………………
………………
………………
908 + 37
………………
………………
………………
428 + 8
……………
……………
……………

Trả lời:

Em đặt tính theo cột dọc, sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

3: Một nhà máy sáng nay sản xuất được 169 chiếc bánh mì tròn và 803 chiếc bánh mì dẹt. Hỏi sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả bao nhiêu chiếc bánh mì?

Trả lời:

Để tính tổng số bánh mì tròn và bánh mì dẹt em thực hiện phép tính cộng 169 + 803 = 972. Em trình bày như sau:

Bài giải

Sáng nay nhà máy sản xuất được tất cả số chiếc bánh mì là:

169 + 803 = 972 (chiếc)

Đáp số: 972 chiếc bánh mì.

4: Nói mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó.

Trả lời:

Em tính kết quả của phép tính rồi em nối như sau:

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính.

374 + 534
………………
………………
………………
619 + 4
……………
……………
……………
570 + 150
………………
………………
………………
23 + 286
………………
………………
………………

Trả lời:

Em đặt tính theo cột dọc, sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

2: Tính nhẩm.

100 + 900 =…………700 + 300 =…………600 + 400 =…………

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm bẳng cách cộng trăm

100 + 900: 1 trăm cộng 9 trăm bằng 10 trăm tức là bằng 1000.

Tương tự em điền được như sau:

100 + 900 = 1000700 + 300 = 1000600 + 400 = 1000 

3: Để ngăn quân giặc, nhà vua cho đóng những bãi cọc gỗ ở đáy sông. Một bãi cọc gỗ có 225 chiếc cọc. Bãi cọc bên cạnh có 256 chiếc cọc. Hỏi cả 2 bãi cọc có bao nhiêu chiếc cọc?

Trả lời:

Để tính được cả 2 bãi cọc có bao nhiêu chiếc cọc nên em sử dụng phép tính cộng, lấy số cọc bãi thứ nhất cộng với số cọc bãi thứ hai. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả 2 bãi cọc có số chiếc cọc là:

225 + 256 = 481 (chiếc)

Đáp số: 481 chiếc cọc.

4: Em hãy tô màu đường đi của bạn Dũng từ vị trí đang đứng đến chỗ phi thuyền. Biết từ mỗi ô, bạn Dũng đi theo con đường ghi kết quả của phép tính trên ô đó.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính ghi trong ô vuông ở điểm bạn Dũng xuất phát:

7 × 5 = 35, do vậy bạn Dũng đi theo đường ghi số 35 và đến ô có phép tính 35 + 50. 

35 + 50 = 85, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 85 + 60 

85 + 60 = 145, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 145 + 260 

145 + 260 = 405, bạn Dũng đi đến ô có phép tính 400 + 600 

400 + 600 = 1000, bạn Dũng đã đi đến chỗ phi thuyền.

Em tô màu đường đi của Dũng như sau:

Tiết 3

1: Đặt tính rồi tính.

635 + 245
………………
………………
………………
482 + 391
………………
………………
………………
720 + 97
………………
………………
………………
518 + 159
………………
………………
………………

          Trả lời:

Em đặt tính theo cột dọc, sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng: em cộng lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục và cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 9 × 5 + 235 = ……

b) 97 – 27 + 630 =…………

c) 30 + 70 + 831 = ………

Trả lời:

Với phép tính có chứa phép nhân và phép cộng, em thực hiện nhân trước rồi sau đó thực hiện cộng sau

Với phép tính có chứa cộng, trừ, em thực hiện lần lượt từ trái sang phải.

Kết quả tính được như sau:

a) 9 × 5 + 235 = 45 + 235 = 280

b) 97 – 27 + 630 = 70 + 630 = 700

c) 30 + 70 + 831 = 100 + 831 = 931

3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Hai máy bay V và N cùng bay đến một sân bay. Máy bay V đã bay 326 km. Máy bay N đã bay quãng đường nhiều hơn máy bay V là 124 km. Hỏi máy bay N đã bay bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 202 km

B. 430 km

C. 450 km

Trả lời:

Để tính quãng đường mà máy bay N đã bay, ta thực hiện phép tính cộng. Ta lấy 326 + 124 = 450 (km).

Em khoanh vào C.

4: Bể A chứa 90 nước, bể B chứa 165  nước. Hỏi cả hai bể chứa bao nhiêu lít nước?

Trả lời:

Để biết được cả hai bể chứa bao nhiêu lít nước, ta thực hiện phép cộng: lấy số lít nước chứa ở bể A cộng với số lít nước chứa ở bể B. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả hai bể chứ số lít nước là:

90 + 165 = 255 (l)

Đáp số: 255 lít nước.

5: Số?

Một rô-bốt di chuyển theo các lệnh đã được lập trình như sau:

Ví dụ: Ban đầu, rô-bốt đứng ở ô 90. Đi theo lệnh , rô-bốt quay về chính ô 90 (như hình vẽ).

a) Từ ô ghi số 130, rô-bốt đi theo lệnh  thì sẽ đi đến ô ghi số……

b) Tổng của số bé nhất và số lớn nhất trong các số mà rô-bốt gặp ở câu a bằng ………

Trả lời:

a) Từ ô 130, rô-bốt đi theo lệnh thứ nhất hướng  xuống sẽ đến ô 60, tiếp theo rô-bốt đi theo hướng ngang sẽ đến ô 110, tiếp tục đi theo hướng lên sẽ đến ô 90. Như vậy em điền được như sau:

Từ ô ghi số 130, rô-bốt đi theo lệnh  thì sẽ đi đến ô ghi số 90.

b)

Rô-bốt đi từ ô 130 và đi qua các ô số là 60, 110, 90. Em thấy 60 < 90 < 110 < 130, số bé nhất là 60, số lớn nhất là 130. Tổng 60 + 130 = 190

Tổng của số bé nhất và số lớn nhất trong các số mà rô-bốt gặp ở câu a là 90.

Bài 60 Phép cộng (có nhớ) Bài 60 Phép cộng (có nhớ)

Xem bài giải trước: Bài 59. Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 61. Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x