Bài 9B. Ghép ảnh SBT

Bài Ghép ảnh SBT trang 53 Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 9B. Ghép ảnh.

Câu 1

Sắp xếp các thao tác dưới đây theo thứ tự để chọn, xoá vùng ảnh có màu sắc tương đồng.

a) Nháy chuột vào vùng ảnh muốn chọn,

b) Chọn công cụ Magic Wand .

c) Gõ phím Delete.

d) Thay đổi thông số Tolerance để mở rộng, thu hẹp vùng được chọn.

Đáp án: b → a → d → c.

Câu 2

Sắp xếp các việc dưới đây theo đúng thứ tự thực hiện đổi tên lớp.

a) Trong cửa sổ Layer Properties được mở ra, gõ tên mới vào hộp Name.

b) Nháy đúp chuột vào tên lớp trong hộp thoại Layers.

c) Chọn OK.

Đáp án: b → a → c.

Câu 3

Giả sử trong cửa sổ làm việc của Paint.Net đang có một tệp ảnh đã được mở sẵn, ta thực hiện thêm đối tượng bằng cách vào Layers>Import From File, trong cửa sổ Open mở ra, chọn tệp ảnh, chọn nút lệnh Open, kết quả đối tượng được thêm vào sẽ:

A. Được chứa trong lớp ảnh riêng.

B. Được chứa trong cùng lớp ảnh với tệp ảnh đã mở sẵn.

Đáp án: Phương án A.

Câu 4

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tổ chức các lớp ảnh là một kĩ thuật thông dụng được các phần mềm xử lí ảnh nói chung và phần mềm Paint.Net nói riêng sử dụng trong xử lí ảnh.

B. Mỗi lớp ảnh giống như một tờ giấy trong chứa một hay nhóm đối tượng ảnh.

C. Khi thực hiện xử lí đối tượng ảnh trên lớp này sẽ ảnh hưởng đến các đối tượng ảnh ở các lớp khác.

D. Ta có thể dễ dàng thêm, bớt, ẩn, hiện đối tượng, thay đối thứ tự xuất hiện, vị trí giữa các lớp để tạo nên bức ảnh như mong muốn.

Đáp án: Phương án C.

Khi thực hiện xử lí đối tượng ảnh trên lớp này sẽ không  ảnh hưởng đến các đối tượng ảnh ở các lớp khác

Câu 5

Sắp xếp các việc dưới đây theo đúng thứ tự thực hiện nhân bản lớp và lật ảnh trong lớp mới được nhân bản.

a) Chọn lớp mới được nhân bản.

b) Chọn lớp muốn nhân bản (lớp gốc).

c) Chọn Layers rồi chọn Flip Vertical (hoặc Flip Horizontal).

d) Nháy chuột vào nút lệnh Duplicate .

Đáp án: b → d → a → c.

Câu 6

Lựa chọn một số thao tác trong các thao tác dưới đây và sắp xếp theo thứ tự để thực hiện thay đổi kích thước, di chuyển đối tượng trong một lớp.

Lưu ý: Một thao tác có thể được chọn nhiều lần.

a) Nháy chuột vào bên trong lớp chứa đối tượng.

b) Chọn lớp chứa đối tượng.

c) Kéo thả nút tròn trên cạnh của khung chữ nhật.

d) Chọn công cụ Move Selected Pixels .

e) Kéo thả đối tượng đến vị trí mong muốn.

Đáp án:

Thay đổi kích thước đối tượng: b, d, a, c.

Di chuyển đối tượng: b, d, a, e.

Câu 7

Hãy sắp xếp các việc dưới đây theo đúng thứ tự thực hiện để từ Hình 1 trong SGK ta có được ảnh kết quả là Hình 2 trong SGK.

a) Thêm bức ảnh con thuyền ở Hình 1c trong SGK, chọn, xoá vùng mặt nước, thay đổi kích thước, di chuyển con thuyền đến vị trí thích hợp.

b) Mở bức ảnh ở Hình 1a trong SGK, chọn và xoá vùng ảnh bầu trời, bóng bầu trời dưới mặt nước.

c) Nhân bản lớp ảnh bầu trời, lật ảnh để tạo bóng bầu trời dưới mặt nước.

d) Thêm bức ảnh bầu trời ở Hình 1b trong SGK (bằng cách vào Layers>Import From File), xoá nửa dưới của bức ảnh, thay đổi thứ tự lớp để tạo vùng ảnh bầu trời mới.

Đáp án: b → d → c → a.

Câu 8

Hãy ghép mỗi công cụ, thao tác ở cột bên trái với một chức năng, kết quả tương ứng ở cột bên phải.

Công cụ, thao tácChức năng, kết quả
1) Magic Wand .a) Chọn toàn bộ lớp ảnh.
2) Move Selected Pixels .b) Đặt lớp ảnh thành lớp hiện hành.
3) Nháy chuột vào tên lớp ảnh.c) Chọn vùng ảnh có màu sắc tương đồng.
4) Nháy chuột vào bên trong lớp ảnh.d) Thay đổi kích thước hay di chuyển vùng ảnh đang được chọn.

Đáp án: 1 – c; 2 – d; 3 – b; 4 – a.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x