Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính – trang 36 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

Câu 1

Khi nháy đúp chuột vào biểu tượng này trên màn hình nền sẽ mở cửa sổ This PC. Đánh dấu ✔ vào ô trống trước biểu tượng đó.

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Lời giải:

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Câu 2

Hãy điền tên của các thành phần được đóng khung trong cửa sổ sau theo các từ gợi ý: Khung bên trái, khung bên phải.

Lời giải:

Câu 3

Trên cửa sổ This PC, để mở một thư mục ở khung bên phải, chúng ta chọn thao tác nào với thư mục? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Nháy đúp chuột.

ô vuông Di chuyển chuột.

ô vuông Nháy chuột.

ô vuông Kéo thả chuột.

Lời giải:

ô vuông Nháy đúp chuột.

ô vuông Di chuyển chuột.

ô vuông Nháy chuột.

ô vuông Kéo thả chuột.

Câu 4

Để làm xuất hiện các nút lệnh có chức năng tạo thư mục, xóa thư mục, đổi tên thư mục. Chúng ta chọn dải lệnh nào? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông File.

ô vuông Home.

ô vuông Share.

ô vuông View.

Lời giải:

ô vuông File.

ô vuông Home.

ô vuông Share.

ô vuông View.

Câu 5

Hãy nối chức năng của các lệnh với nút lệnh cho phù hợp.

Lời giải:

Câu 6

Hãy điền số thứ tự vào ô trống trước các thao tác để thể hiện đúng các bước tạo một thư mục.

ô vuông Nháy vào nút lệnh New Folder trên dải lệnh Home.

ô vuông Nháy đúp chuột vào  để mở cửa sổ This PC.

ô vuông Gõ tên thư mục và nhấn phím Enter.

Lời giải:

ô vuông số 2 Nháy vào nút lệnh New Folder trên dải lệnh Home.

ô vuông số 1 Nháy đúp chuột vào  để mở cửa sổ This PC.

ô vuông số 3 Gõ tên thư mục và nhấn phím Enter.

Câu 7

Hãy quan sát cấu trúc thư mục sau và trả lời câu hỏi.

a) Thư mục Con nguoi chứa các tệp và thư mục nào?

b) Thư mục Khoa hoc chứa các thư mục con nào?

c) Bạn Hoa có hai tệp, một tệp có nội dung là miêu tả con vật yêu thích có tên Mieu ta con meo.docx và một tệp là video giới thiệu về cách máu di chuyển trong cơ thể người Luu luong mau.mov. Theo em, mỗi tệp đó nên để ở thư mục nào trong cấu trúc thư mục trên?

Lời giải:

a) Thư mục Con nguoi chứa tệp: Phan loai và thư mục: Ho hap và Tuan hoan.

b) Thư mục Khoa hoc chứa các thư mục con là: Con nguoiXa hoi, Tu nhien.

c) Theo em, tệp Mieu ta con meo.docx nên để ở thư mục Tieng Viet, tệp Luu luong mau.mov nên để ở thư mục Tuan hoan.

Câu 8

Mở cửa sổ This PC thực hiện theo yêu cầu sau:

a) Tạo thư mục trên máy tính của em theo cấu trúc thư mục ở Câu 7 (em không cần phải tạo tệp, giáo viên sẽ sao chép các tệp vào thư mục các em đã tạo).

b) Đổi tên thư mục Tai lieu anh thành Mi thuat.

c) Xóa thư mục Mi thuat.

d) Đóng cửa sổ This PC, sau đó mở lại và tìm đến tệp Phanloai.docx (có thể là một tệp có tên bất kì mà giáo viên đã sao chép vào).

Hướng dẫn:

Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền để mở cửa sổ This PC.

Bước 2: Tạo thư mục mới Khoa hoc trong ổ C: như sau:

Thực hiện tương tự các thao tác 1 đến 3 để tạo các thư mục ToanTieng VietTai lieu anh.

Tạo tiếp thư mục con của thư mục Khoa hoc làm tương tự như trên nhưng ở thao tác 1 thay vì chọn ổ đĩa C:, ta chọn thư mục Khoa hoc.

Bước 3: Đổi tên thư mục Tài liệu anh thành Mi thuat.

Bước 4: Xóa thư mục Mi thuat.

1. Chọn ổ đĩa C: ở khung bên trái của cửa sổ This PC.

2. Chọn thư mục Tai lieu anh ở khung bên phải của cửa sổ This PC.

3. Trong dải Home, chọn lệnh  (hoặc nhấn phím Delete).

Bước 5: Đóng cửa sổ This PC, sau đó mở lại và tìm đến tệp Phan loai.docx.

1. Nháy chuột vào nút  ở góc trên, bên phải của cửa sổ This PC để đóng cửa sổ.

2. Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền để mở cửa sổ This PC.

3. Chọn ổ đĩa C: ở khung bên trái của cửa sổ This PC. Lần lượt nháy đúp chuột vào thư mục Khoa hoc ở khung bên phải, nháy đúp chuột tiếp vào thư mục Con nguoi ở khung bên phải, ta sẽ thấy tệp Phan loai.docx (Tương tự, nếu giáo viên yêu cầu tìm tệp bất kì trên máy tính, em cần nhớ lại tệp đó để ở thư mục nào rồi lần lượt nháy đúp chuột vào thư mục ở khung bên phải để đến được nơi lưu trữ tệp).

Xem bài giải trước: Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Tin học lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x