Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính – trang 40 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Câu 1

Thông tin nào dưới đây không phải là thông tin cá nhân? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Địa chỉ của gia đình em.

ô vuông Căn cước công dân của bố em.

ô vuông Số điện thoại của mẹ em.

ô vuông Số điện thoại của công an phường.

Lời giải:

ô vuông Địa chỉ của gia đình em.

ô vuông Căn cước công dân của bố em.

ô vuông Số điện thoại của mẹ em.

ô vuông Số điện thoại của công an phường.

Câu 2

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

ô vuông Ảnh chụp làng nghề.

ô vuông Ảnh chụp cổng trường.

ô vuông Ảnh chụp căn cước công dân của bố em.

ô vuông Ảnh chụp cảnh đẹp vùng núi khi đi tham quan.

Lời giải:

ô vuông Ảnh chụp làng nghề.

ô vuông Ảnh chụp cổng trường.

ô vuông Ảnh chụp căn cước công dân của bố em.

ô vuông Ảnh chụp cảnh đẹp vùng núi khi đi tham quan.

Câu 3

Ai là người cần được cảnh báo vì chia sẻ thông tin cá nhân trên Internet? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Bố em đọc tin tức và bình luận về nội dung đã đọc trên báo mạng.

ô vuông Ông em đọc báo điện tử trên máy tính.

ô vuông Chị em vào mạng xã hội chia sẻ những việc hằng ngày, đi đâu, làm gì, ở đâu.

ô vuông Em chơi trò chơi điện tử.

Lời giải:

ô vuông Bố em đọc tin tức và bình luận về nội dung đã đọc trên báo mạng.

ô vuông Ông em đọc báo điện tử trên máy tính.

ô vuông Chị em vào mạng xã hội chia sẻ những việc hằng ngày, đi đâu, làm gì, ở đâu.

ô vuông Em chơi trò chơi điện tử.

Câu 4

Khi giao tiếp trên Internet, em để lộ thông tin về địa chỉ của gia đình em, em có thể gặp những hậu quả như thế nào? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông Kẻ xấu tìm đến địa chỉ của gia đình em để lừa gạt.

ô vuông Kẻ xấu có thể tìm cách tiếp cận em để dụ dỗ, dọa nạt hoặc bắt cóc tống tiền.

ô vuông