Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Chương 3 – Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết trang 39 sách bài tập toán lớp 7 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống.

3.9. Cho Hình 3.10.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

a) Viết tên góc so le trong với góc NMC.

b) Viết tên góc đồng vị với góc ACB, góc AMN.

Giải

a) Góc so le trong với góc NMC là góc MCB.

b) Góc đồng vị với góc ACB là góc ANM.

Góc đồng vị với góc AMN là góc ABC.

\(\)

3.10. Vẽ đường thẳng d và điểm M không thuộc d. Vẽ đường thẳng a đi qua M và song song với d.

Giải

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

\(\)

3.11. Vẽ tam giác ABC bất kì. Vẽ đường thẳng xy đi qua điểm A và song song với BC.

Giải

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

\(\)

3.12. Vẽ lại Hình 3.11 vào vở rồi giải thích tại sao xx’ // yy’.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Ta có \(\widehat{x’AB}=\widehat{ABy}\ (=60^o).\)

Hai góc này ở vị trí so le trong nên xx’ // yy’ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

\(\)

3.13. Cho Hình 3.12. Giải thích tại sao a // b.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Ta có a \(\bot\) HK và b \(\bot\) HK.

Suy ra a // b (hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau).

\(\)

3.14. Cho Hình 3.13. Giải thích tại sao MN // PQ.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Ta có \(\widehat{MNx}=\widehat{PQN}\ (=45^o).\)

Hai góc này ở vị trí đồng vị nên MN // PQ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

\(\)

3.15. Cho Hình 3.14. Giải thích tại sao EF // NP.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Ta có MH \(\bot\) NP; MH \(\bot\) EF nên EF // NP (hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau).

\(\)

3.16. Vẽ lại hình 3.15 vào vở, biết NP // MQ và NP = MQ.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

\(\)

3.17. Vẽ lại Hình 3.16 vào vở. Giải thích tại sao Hx //Ky.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải

Ta có \(\widehat{HKy} + \widehat{yKz} =180^o\) (hai góc kề bù)

\(130^o + \widehat{yKz} =180^o\)

\(\widehat{yKz} =180^o-130^o=50^o.\)

Ta có \(\widehat{yKz}=\widehat{KHx}\ (=50^o).\)

Hai góc này ở vị trí đồng vị nên Ky // Hx (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Xem bài giải tiếp theo: Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x