Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6

Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6 để điền số thích hợp vào ô trống. Ta điền như sau:

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Nối (theo mẫu)

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6 để nối phép tính với kết quả phù hợp. Em nối như sau:

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu, 5 hộp như vậy tức là 6 được lấy 5 lần. Em có phép nhân: 6 x 5 = 30. Em trình bày như sau:

Bài giải
5 hộp như vậy có số chiếc bút chì màu là:
6 × 5 = 30 (chiếc)
Đáp số: 30 chiếc bút chì màu

4: Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Để biết xếp được bao nhiêu hộp ta có phép chia: 48 : 6 = 8. Em trình bày như sau:

Bài giải
Xếp được số hộp bánh là: 
48 : 6 = 8 (hộp)
Đáp số: 8 hộp bánh

Tiết 2

1: Số?

a)

6122460

b)

6054486

Lời giải:

a) Quan sát bảng số em thấy: các số tăng dần, hai số liền nhau hơn kém nhau 6 đơn vị nên em cộng thêm 6 vào số liền trước để điền vào ô trống như sau:

6121824303642485460

b) Quan sát bảng số em thấy: các số giảm dần, hai số liền nhau hơn kém nhau 6 đơn vị nên em trừ đi 6 vào số liền trước để điền vào ô trống như sau:

6054484236302418126

2: Số?

Bumbii Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 trang 26 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 6 và bảng chia 6 em điền số thích hợp vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

3: Số?

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Lời giải:

Thực hiện các phép nhân, chia theo chiều mũi tên, em điền số thích hợp vào ô trống như sau:

Bumbii Giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

4: Mỗi phòng họp có 36 cái ghế ngồi. Người ta đã xếp ghế thành 6 hàng đều nhau.

a) Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cái ghế?

b) Trong một buổi họp, số người tham dự ngồi vừa đủ 5 hàng ghế. Hỏi buổi họp đó có bao nhiêu người tham dự?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Bài giải

a) Mỗi hàng có số cái ghế là:

36 : 6 = 6 (cái)

b) Buổi họp đó có số người tham dự là:

6 × 5 = 30 (người)

Đáp số: a) 6 cái ghế  b) 30 người tham dự

Bài 9: Bảng nhân 6

Xem bài giải trước: Bài 7: Ôn tập hình học và đo lường
Xem bài giải tiếp theo: Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x