Bài 8 Bảng cộng (qua 10)

Bài 8 Bảng cộng (qua 10) trang 35 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính nhẩm.

8 + 7 = ……                7 + 4 = ……

8 + 4 = ……                6 + 6 = ……

6 + 5 = ……                9 + 5 = ……

9 + 3 = ……                7 + 6 = ……

Trả lời:

Em nhẩm bằng cách tách số hoặc đếm thêm, em được kết quả như sau:

8 + 7 = 15                7 + 4 = 11

8 + 4 = 12                6 + 6 = 12

6 + 5 = 11                9 + 5 = 14

9 + 3 = 12                7 + 6 = 13

2: a) Nối mỗi chú sóc với hạt dẻ nhặt được (theo mẫu).

b) Viết các số ghi trên những hạt dẻ mà các chú sóc nhặt được theo thứ tự từ bé đến lớn:

……………………………………………………………

Trả lời:

a) Em thực hiện các phép tính trong các con sóc. Nối con sóc vào những hạt dẻ ghi phép tính có cùng kết quả.

9 + 8 = 17                7 + 6 = 13

8 + 6 = 14                6 + 5 = 11

Em nối được như sau:

b) Em thấy: 11 < 13 < 14 < 17 nên các số ghi trên những hạt dẻ mà các chú sóc nhặt được theo thứ tự từ bé đến lớn:

11, 13, 14, 17

3: a) Viết các phép tính ghi ở đèn lồng có kết quả bằng 12:

…………………………………………………

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bạn hoa lấy các đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 14, bạn Cúc lấy các đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 12, bạn Bình lấy các đèn lồng còn lại.

Bạn lấy được nhiều đèn lồng nhất là:

A. Cúc           B. Hoa           C. Bình

Trả lời:

Em thực hiện tính ghi trên lồng đèn: 

7 + 5 = 12 ;

9 + 2 = 11 ;

6 + 8 = 14 ;

6 + 6 = 12 ;

9 + 5 = 14 ;

7 + 7 = 14

a) Các phép tính ghi ở đèn lồng có kết quả bằng 12 là:

7 + 5;

6 + 6

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

+ Bạn Hoa lấy các đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 14, tức là lấy các đèn ghi phép tính 7 + 7 = 14; 6 + 8 = 14; 9 + 5 = 14

Bạn Hoa lấy được 3 đèn lồng

+ Bạn Cúc lấy các đèn lồng ghi phép tính có kết quả bằng 12, tức là lấy các đèn ghi phép tính 7 + 5 = 12 ; 6 = 6 = 12 ;

Cúc lấy được 2 đèn lồng

+ Bạn Bình lấy các đèn lồng còn lại, tức là lấy đèn ghi phép tính 9 + 2 = 11

Bình lấy được 1 đèn lồng

Bạn Hoa được nhiều đèn lồng nhất, ta khoanh đáp án B.

Tiết 2

1: Số?

Trả lời:

Thực hiện phép cộng theo cột em có kết quả sau:

2:

Trả lời:

Em thực hiện phép tính từ trái qua phải:

7 + 6 = 13 ;

13 – 10 = 3

5 + 3 = 8

8 + 7 = 15

15 – 5 = 10

Em điền như sau:

3: a) Nối mỗi chú gấu với tổ ong lấy được (theo mẫu).

b) Viết các số ghi ở tổ ong theo thứ thự từ bé đến lớn.

…………………………………………………

c) Viết tiếp vào chỗ chấm.

Phép tính trên chú gấu có kết quả lớn nhất là: …………………………

Trả lời: 

a) Em thực hiện các phép tính trong các con gấu. Nối con gấu vào những tổ ong ghi phép tính có cùng kết quả.

8 + 6 = 14          

9 + 3 = 12          

7 + 4 = 11

Em nối được như sau:

b) Em thấy: 11 < 12 < 14 

Các số ghi ở tổ ong theo thứ thự từ bé đến lớn là: 11, 12, 14.

c) Phép tính trên chú gấu có kết quả lớn nhất là: 8 + 6.

4: >; <; =?

a) 6 + 5 …… 11           b) 9 + 3 …… 3 + 9

  6 + 7 …… 12           9 + 4 …… 9 + 5

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính rồi so sánh:

6 + 5 = 11; 11 = 11 nên em điền dấu =

6 + 7 = 13 > 12 nên em điền dấu >

9 + 3 = 12; 3 + 9 = 12 nên em điền dấu =

9 + 4 = 13; 9 + 5 = 14; 13 < 14 nên em điền <

Em điền như sau:

a) 6 + 5 = 11           b) 9 + 3 = 3 + 9

  6 + 7 > 12           9 + 4 < 9 + 5

5:  Để giúp đỡ đồng bào vùng bão lụt, buổi sáng có 9 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ, buổi chiều có 7 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ vào miền Trung. Hỏi cả buổi sáng và buổi chiều có bao nhiêu chuyến ô tô chở hàng cứu trợ?

Trả lời:

Buổi sáng có 9 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ, buổi chiều có 7 chuyến ô tô chở hàng cứu trợ, vậy để tính cả buổi sáng và chiều có số chuyến ô tô chở hàng cứu trợ, em có phép tính cộng 9 + 7 = 16

Bài giải

Cả buổi sáng và buổi chiều có tát cả số chuyến ô tô chở hàng cứu trợ là:

7 + 9 = 16 (chuyến).

Đáp số: 16 chuyến ô tô.

Bài 8 Bảng cộng (qua 10)

Xem bài giải trước: Bài 7. Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20
Xem bài giải tiếp theo: Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x